Porady

Forma testamentu jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość

Czy mogę w testamencie odręcznym zapisać nieruchomość której przeniesienie własności wymaga aktu notarialnego ?

Czy będzie skuteczne zapisane w testamencie odręcznym czy może wymaga testamentu notarialnego gdyż w formie aktu notarialnego wymagana jest sprzedaż ?

 

Tomasz

 

 


 

 

Szanowny Panie!

 

Skład spadku nie ma wpływu na formę w jakiej powinien być sporządzony testament. Nie jest tak, że skoro do przeniesienia własności nieruchomości (np. sprzedaż, darowizna, zamiana) niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego, a bez zachowania takiej formy umowa przenosząca własność jest nieważna, to testament również powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego, jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość.

 

Niezależnie od tego w jakiej formie testament zostanie sporządzony (własnoręczny, notarialny, urzędowy, szczególny) spadek, w tym wchodzące w jego skład nieruchomości, zostaną nabyte przez osoby powołane do dziedziczenia w tym testamencie. 

 

Jeżeli jednak chciałby Pan przeznaczyć konkretną nieruchomość, której jest Pan właścicielem konkretnej osobie to wówczas koniecznym jest sporządzenie testamentu z zapisem windykacyjnym.

Stosownie do art. 9811 §  1 Kodeksu cywilnego, w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

 

Z powyższego przepisu wynika, że zapis windykacyjny może być uczyniony wyłącznie w testamencie sporządzonym w formie notarialnej. Przeznaczenie w testamencie własnoręcznym konkretnego przedmiotu nie będzie uznane za zapis windykacyjny. W takiej sytuacji może zostać zastosowwany art. 961 KC, zgodnie z którym jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.

 

 

Stan prawny na dzień 6 XI 2021 r.

  • Data2021-11-07
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl