Porady

Czy rodzina odpowiada za długi

Moja córka ma bardzo duże długi. Czy ja jako matka, ale też mój mąż, rodzeństwo córki i cała reszta rodziny może odpowiadać za jej długi? Czy komornik może zająć nasze rachunki bankowe i rzeczy w mieszkaniu?
Córka z nami nie mieszka.


Alina

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Nie powinna się Pani obawiać komornika. Za zobowiązania Pani córki odpowiada wyłącznie ona, jako osoba która zawarła umowy o pożyczki czy kredyty z bankami, firmami pożyczkowymi czy też innymi instytucjami finansowymi czy osobami fizycznymi. 
Inne osoby, które mogłyby odpowiadać za zobowiązania Pani córki to ewentualnie żyranci (poręczyciele) – osoby, które poręczyły umowę (zgodziły się spłacić zobowiązanie w przypadku, gdyby nie zrobił tego kredytobiorca/pożyczkobiorca).


Skoro ani Pani, ani Pani mąż, ani pozostałe Pani dzieci i inni członkowie rodziny nie zawierali umów z których wynikają długi córki, ani żadna z tych osób nie poręczało spłaty jej zobowiązań to wierzyciele – pożyczkodawcy/kredytodawcy nie mogą żądać spłaty zobowiązań córki od innych osób niż tylko ona.


Aby komornik prowadził egzekucję wierzyciel musi przedstawić mu tytuł egzekucyjny – np. orzeczenie sądu (nakaz zapłaty, wyrok) czy bankowy tytuł egzekucyjny, zaopatrzone w klauzulę wykonalności. W postępowaniu sądowym wierzyciele muszą wykazać podstawę swojego żądania, np. umowę pożyczki czy o kredyt. Skoro nie zawierała Pani (i reszta rodziny) ani nie poręczaliście Państwo zobowiązań to nie ma podstawy prawnej do wydania przeciwko Państwu orzeczenia, które mogłoby stanowić podstawę wszczęcia egzekucji przeciwko Państwu.


W toku ewentualnego postępowania egzekucyjnego komornik może zająć wyłącznie rzeczy należące do dłużnika i tylko w miejscu jego zamieszkania. Podobnie może zająć wyłącznie konta bankowe dłużnika.
Jako, że egzekucja będzie ewentualnie skierowana wyłącznie przeciwko córce komornik będzie mógł zająć wyłącznie ruchomości należące do córki, jej wynagrodzenie za pracę i inne dochody, jej rachunki bankowe.


Pani rodzina może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania Pani córki w przypadku jej śmierci, jako jej spadkobiercy. Ale i w takim wypadku spadkobiercy mają możliwość uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe poprzez złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (wówczas taka osoba w ogóle nie będzie odpowiadała za zobowiązania spadkodawcy). Można też przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza - wówczas odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe będzie ograniczona wyłącznie do wysokości aktywów spadku.


Na marginesie dodam, że w mojej pracy zawodowej często spotykam się z tym, że przedstawiciele firm windykacyjnych „namawiają” członków rodziny dłużnika do spłaty zadłużenia wskazując, że rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni członkowie rodziny ponoszą odpowiedzialność za długi. Taka praktyka jest wysoce naganna, jest to wprowadzanie w błąd mające na celu „zmuszenie” członków rodziny dłużnika, a zatem osób które nie odpowiadają za zobowiązania, do spłaty nieswojego zadłużenia.

 


Stan prawny na dzień 20.12.2019 r.

  • Data2019-12-29
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl