Czy osoba przebywająca poza granicami Polski może ubiegać się o polski dom pomocy społecznejMieszkam razem z mężem i moją mamą w Holandii. Jesteśmy Polakami. Mama ma już 85 lat i coraz bardziej posuniętą demencję, wymaga całodobowej opieki. 

Czy jest możliwość umieszczenia mamy w Polsce w DPS, skoro nie ma w Polsce ani domu ani miejsca zamieszkania? Ma 2000 zł renty, a my nie możemy podjąć pracy ,bo mama nie może zostać sama nawet na parę godzin. Czy można wymagane dokumenty złożyć z miejsca zamieszkania w Holandii przetłumaczone na język Polski? 

 

Katarzyna

 

 


 

 

Szanowna Pani,

 

niestety Pani mama nie ma prawa do świadczeń z polskiego systemu pomocy społecznej, w tym również do świadczenia w postaci umieszczenia w domu pomocy społecznej.

 

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W art. 5 tej ustawy wskazano osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej. Stosownie do pkt 1 tego artykułu prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Mając na względzie powyższy przepis należy wskazać, że skoro Pani mama ma co prawda obywatelstwo polskie, ale nie ma miejsca zamieszkania w Polsce i nie przebywa w Polsce, to nie ma ona uprawnień do ubiegania się o pomoc w formie domu pomocy społecznej (i o inne formy pomocy). 

 

Dopiero gdyby mama zmieniła miejsce zamieszkania i gdyby przebywała w Polsce to wówczas mogłaby ubiegać się o pomoc społeczną, właściwym byłby ośrodek pomocy społecznej miejsca zamieszkania. 

Tu wskażę, że zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 

Oczywiście mama może ubiegać się o miejsce w prywatnym domu pomocy społecznej w Polsce, ale pobyt w takim domu nie jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej lecz na podstawie umowy z prowadzącym dom pomocy społecznej. Wiąże się to oczywiście z koniecznością ponoszenia opłaty za pobyt uzgodnionej w umowie. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którymi opłata za DPS dla osoby w tej placówce przebywającej wynosi 70% jej dochodu. 

 

Oczywiście mama, jako obywatelka Polski i Unii Europejskiej może ubiegać się o adwkwatną pomoc z holenderskiego systemu pomocy społecznej, na zasadach ustalonych w prawie holenderskim.

 

Stan prawny na dzień 8.02.2021 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.