Artykuły

Czy można jeździć motorowerem (skuterem) po drodze rowerowej?

Czy skuterem można jeździć po ścieżce rowerowej?


Adam

 

 


 

 

Szanowny Panie!


Zasady ruchu drogowego określone są w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, która potocznie nazywana jest Kodeksem drogowym.


Przepisy nie zawierają definicji skutera – według przepisów nie ma takiej kategorii pojazdów. Skuter może być albo motorowerem albo motocyklem.
Zgodnie z kodeksem drogowym, motorower to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
Motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.


Rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.


Droga dla rowerów, to zgodnie z kodeksem drogowym, droga lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Pas ruchu dla rowerów to z kolei część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.

Droga dla rowerów oznaczona jest znakiem C-13 "droga dla rowerów", który oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.


Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że drogą dla rowerów mogą poruszać się wyłącznie rowery. Nie mogą nią poruszać się inne pojazdy – m. in. motorowery a nawet wózki rowerowe.


Niestosowanie się do znaku C-13 „droga dla rowerów”, zgodnie z taryfikatorem, wiąże się z mandatem karnym w wysokości 100 zł.


Błędne przekonanie o tym, że drogą dla rowerów mogą poruszać się także motorowery wynika z tego, że pod rządami poprzedniej ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 1 lutego 1983 r. motorowery mogły poruszać się po ścieżkach rowerowych (drodze przeznaczonej tylko dla rowerów). 
Według tej nieobowiązującej już ustawy rowerem był pojazd jednośladowy lub wielośladowy (wózek rowerowy) poruszany siłą mięśni osób jadących tym pojazdem; określenie to obejmowało również motorower, to jest rower poruszany za pomocą silnika spalinowego o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3 i którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 50 km/h.
Ponadto przepisy wskazywały, że kierującemu motorowerem na drodze przeznaczonej tylko dla rowerów zabraniało się przekraczania prędkości 40 km/h, a na drodze przeznaczonej tylko dla rowerów i pieszych - 30 km/h.

 


Stan prawny na dzień 19.04.2016 r.

  • Data2016-04-20
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl