Porady

Czy komornik może zająć odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Mam sporo długów wynikających z pożyczek i kredytów. Komornik prowadzi egzekucję. Zajął moje wynagrodzenie za pracę (potrąca 1500 zł). Ubezpieczyciel ma wypłacić mi odszkodowanie i zadośćuczynienie za potrącenie mnie na przejściu dla pieszych. Czy komornik zajmie mi to odszkodowanie i zadośćuczynienie ?


Anna

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Komornik będzie mógł zająć świadczenie z ubezpieczenia sprawcy Pani potracenia. Nie będzie on mógł zając całości świadczenia, tylko jego część.


W myśl art. 831 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, nie podlegają egzekucji świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów.


Rozporządzeniem, o którym mowa w ww. art. 831 § 1 pkt 5 kpc jest rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. z 1986 r. Nr 26, poz. 128).
Rozporządzenie wskazuje, że świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń i odszkodowań.
Ograniczenia egzekucji nie dotyczą egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych (§ 2).


Mając na względzie powyższe wskażę, iż przyznane Pani zadośćuczynienie i odszkodowanie może być zajęte w 1/4 części. 3/4 przyznanego przez ubezpieczyciela świadczenia nie może być zajęte w toku egzekucji.
Należy pamiętać, że aby komornik zajął przysługujące Pani świadczenie komornik musi wiedzieć o tym, że ubezpieczyciel wypłaci Pani świadczenie. Komornik sam z siebie zapewne się o tym nie dowie i ubezpieczyciel wypłaci Pani całą kwotę należnych Pani świadczeń.


Jeżeli środki zostaną przekazane przez ubezpieczyciela na Pani rachunek bankowy, który jest zajęty w toku egzekucji to musi Pani mieć świadomość, że w takim wypadku zastosowanie będzie miał art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, zgodnie z którym środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.
Jeżeli ubezpieczyciel przekaże Pani należne tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia świadczenie  na zajęte w toku egzekucji konto bankowe to bank wypłaci Pani tylko 1950 zł tj. 75% wynagrodzenia minimalnego, jako kwotę wolną od zajęcia rachunku bankowego.
W takiej sytuacji można składać skargę na czynności komornika wskazując mu, że na rachunek bankowy wpłynęła kwota, które jest wolna od egzekucji w wysokości ¾ przekazanego świadczenia i nie powinna mieć miejsca sytuacja, że środki wolne od egzekucji są zajmowane w toku egzekucji na innej podstawie. W tym przypadku należy się liczyć z tym, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi trzeba będzie „oddać” komornikowi ¼ otrzymanego odszkodowania i zadośćuczynienia (bo podlega zajęciu), a w najgorszym wypadku skarga nie zostanie uwzględniona i komornik „przejmie” odszkodowanie i zadośćuczynienie ponad kwotę 1950 zł.
Lepiej zatem aby wypłata nastąpiła do Pani rąk (przekazem pocztowym, wypłatą gotówkową) lub na rachunek bankowy, który nie jest zajęty w toku egzekucji.

 


Stan prawny na dzień 5.01.2020 r.
 

  • Data2020-01-09
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl