Porady

Czy komornik może zająć i zlicytować psa?

Posiadam młodego psa rasowego, który zdobył już wiele nagród na wystawach psów rasowych.
Mam też niestety spory dług u znajomej osoby. Pozwała mnie do sądu. Komornik wszczął postępowanie. Czy może mi zabrać psa? Znajomy - wierzyciel zagroził mi, że złoży u komornika wniosek o zlicytowanie mojego psa.
Nie mam legalnej pracy, ani żadnej cennej rzeczy. Do tej pory komornik nie miał mi co zabrać.


Paweł

 

 


 

 

Szanowny Panie!


Zgodnie Kodeksem postępowania cywilnego, w którym uregulowane zostało postępowanie egzekucyjne należności cywilnoprawnych, egzekucji podlegają w szczególności ruchomości, a  przepisy dotyczące egzekucji z ruchomości stosuje się (zgodnie z brzmieniem art. 8441 KPC) odpowiednio do egzekucji ze zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi ich ochrony.


Ustawa z dnia  21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, do której odwołuje się kodeks stanowi z kolei, że co prawda zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, ale w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Konsekwencją jest to, że w obrocie cywilnoprawnym zwierzęta podlegają co do zasady regulacji takiej jak rzeczy (mogą być przedmiotem praw majątkowych np. własności).   
Ponadto, ustawa o ochronie zwierząt nie wyłącza możliwości egzekucji ze zwierząt, zatem odpowiadając na zadane pytanie należy się odnieść do regulacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji z ruchomości.


Przepisy KPC wprowadzają wyłączenia przedmiotowe spod egzekucji, w tym dotyczące zwierząt, ale nie znajdą one zastosowania w opisanym przez Pana przypadku, gdyż odnoszą się do szczególnej sytuacji, konieczności zapewnienia dłużnikowi podstaw egzystencji. Zgodnie bowiem  z art. 829 k.p.c. egzekucji nie podlega „jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów”. Zwierzęta domowe, w tym psy i koty, nie są wyłączone spod egzekucji w świetle przepisów KPC.


Mając na względzie powyższe wskażę, że obowiązujące przepisy prawa w zakresie postępowania egzekucyjnego, dopuszczają egzekucję również ze zwierząt domowych, w tym psów i kotów. Psy i koty w tym zakresie są traktowane jak ruchomości i mogą być zajęte przez komornika, a następnie zlicytowane w toku egzekucji.  


Należy pamiętać, że komornik działa na wniosek wierzyciela i jeżeli ten złoży wniosek o egzekucję z Pana psa to komornik będzie musiał wszcząć w tym zakresie postępowanie.

 

 

Stan prawny na dzień 18.10.2019 r.

  • Data2019-10-29
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl