Nasze porady

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Posiadacze Karty Polaka, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne.


więcej
Emerytury i renty - wyższa kwota wolna od egzekucji

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia w przypadku egzekucji z rent i emerytur.


więcej
Odmowa udostępnienia informacji o środowisku

W jakich przypadkach władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku.


więcej
Udostępnianie informacji o środowisku

Prawo do żądania informacji o środowisku.


więcej
Odwołanie w postępowaniu administracyjnym

Jak odwołać się od decyzji administracyjnej.


więcej
Spory między organami w administracji

Spory kompetencyjne i o właściwość pomiędzy organami administracji.


więcej
Rachunki rodzinne

Rachunek rodzinny - ochrona dłużników przed egzekucją świadczeń z rachunków bankowych na które wpływają świadczenia wolne od egzekucji


więcej
Wzory przemysłowe i użytkowe

W artykule autorka wyjaśnia czym są wzory przemysłowe a czym użytkowe oraz podać na ten temat podstawowe informacje.


więcej
Konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających

Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Z czym należy się liczyć wsiadając "pod wpływem" do samochodu?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10