Zmiana nazwiska dziecka a obowiązek alimentacyjny rodzicaJestem studentką pierwszego roku. Moi rodzice się rozwiedli. W wyroku rozwodowym sąd przyznał alimenty na mnie od mojego ojca, potem te alimenty zostały podwyższone w innym wyroku.
 W ubiegłym miesiącu oficjalnie zmieniłam sobie nazwisko na nazwisko panieńskie mojej mamy, która do niego powróciła po rozwodzie.
Kiedy mój ojciec się o tym dowiedział przestał mi wysyłać alimenty, bo twierdzi, ze skoro pozbyłam sie jego nazwiska to alimenty mi nie przysługują. Czy to prawda? Dodam, ze nie zrzekłam się mojego ojca.


Marta

 


 

 

Szanowna Pani!


Obowiązek alimentacyjny opiera się na pokrewieństwie czyli więzach krwi. Zmiana nazwiska nie jest równoznaczna z zerwaniem tych więzi. Pani ojciec nadal jest ujawniony w Pani akcie urodzenia jako ojciec.


Zerwanie więzi jest możliwe wyłącznie przez przysposobienie (adopcję) przez inną osobę niż rodzic biologiczny. Adopcja nie jest możliwa po uzyskaniu pełnoletności.  Nie można także "zrzec" się bycia dzieckiem jakiejś osoby.

 

Pani ojciec niezależnie od tego jakie Pani nosi nazwisko jest nadal Pani ojcem i ciąży na nim obowiązek alimentacyjny.


Jeżeli ojciec nie płaci zasądzonych alimentów może Pani wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Pani ojcu.
Zmiana nazwiska nie wymaga zmiany wyroku zasądzającego alimenty.  Dalej jest Pani osobą uprawnioną wskazaną w tym orzeczeniu. Wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji powinna Pani złożyć u komornika tytuł wykonawczy – wyrok sądu z nadaną mu klauzulą wykonalności. Dla wykazania, że osoba uprawniona wskazana w wyroku to Pani wystarczy przedstawić komornikowi także odpis zupełny aktu urodzenia gdzie zamieszczona jest wzmianka o zmianie nazwiska.

 


Stan prawny na dzień 22.12.2016 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.