Zmiana nazwiska dziecka a obowiązek alimentacyjny ojcaMam dziecko z byłym chłopakiem. Po urodzeniu dziecka zrobiłam mu sprawę o ustalenie ojcostwa i alimenty. Przyznali alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie.
Ojciec dziecka nie płaci alimentów. Wypłaca mi je fundusz alimentacyjny. Ojciec jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
Obecnie wyszłam za mąż, ale nie za ojca dziecka. Chcę zmienić dziecku nazwisko na moje obecne (po mężu). Znam procedurę zmiany nazwiska.
Czy jeżeli doprowadzę do zmiany nazwiska dziecka to stracę alimenty na dziecko od jego ojca?


Natasza

 

 


 

 

Szanowna Pani,


Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, a więc z ojcostwa lub macierzyństwa. Rodzic jest zobowiązany do alimentacji dziecka niezależnie od tego czy przysługuje mu władza rodzicielska (obowiązek alimentacyjny nie wynika z władzy rodzicielskiej) i od tego jakie nazwisko nosi dziecko.


Zmiana nazwiska dziecka nie spowoduje zerwania więzi pokrewieństwa dziecka z jego ojcem. Nie będzie miała zatem wpływu na obowiązek alimentacyjny ojca dziecka.
W aktach stanu cywilnego dziecka, w jego akcie urodzenia nadal jako ojciec będzie figurował biologiczny ojciec.
Ojcem dziecka, mimo zmiany jego nazwiska, nadal będzie pozostawał Pani były chłopak i to on jako, ojciec dziecka będzie zobowiązany do alimentacji swojego dziecka.

Po zmianie nazwiska dziecka powinna Pani o tym fakcie poinformować organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz komornika, a także przedstawić tym organom dokumenty potwierdzające ten fakt.


Na marginesie wskażę, że podobnie jak w przypadku obowiązku alimentacyjnego, obowiązek i prawo do kontaktów z dzieckiem nie wynika z władzy rodzicielskiej lecz właśnie z więzów krwi. Pozbawienie kogoś władzy rodzicielskiej nie oznacza zatem, że ta osoba traci prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem. Co więcej nadal spoczywa na nim obowiązek realizowania tych kontaktów.

 


Stan prawny na dzień 12.02.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.