Zachowek po ciotceMoj ciotka była panną bezdzietną. Swój cały majątek przepisała dzieciom córki swojej siostry. Moja matka była siostrą zmarłej. Mama zmarła przed ciotką. Czy w takiej sytuacji mogę się starać o zachowek po ciotce?

 

Maciek

 

 


 

 

Szanowny Panie,

 

Niestety, o zachowek mogą się ubiegać wyłącznie małżonek, zstępni (czyli dzieci, wnuki, itd) oraz rodzice, którzy byliby powołaniu do spadku jako spadkobiercy ustawowi. Ani rodzeństwo, ani dzieci rodzeństwa (jak Pan) nie są osobami uprawnionymi do zachowku. 

 

Powyższe wynika wprost z art. 991 § 1 KC. Przepis ten brzmi: Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

 

Uprzedzając Pana ewentualne pytanie wskażę, że nie ma żadnej prawnej możliwości domagania się od kuzynki (córki siostry Pana mamy) zapłaty zachowku czy innych świadczeń ze spadku. Zmarła ciotka mogła "przepisać" swój majątek komu tylko chciała. Mogła pominąć w testamencie inne osoby ze swojej rodziny. 

 

 

Stan prawny na dzień 02.11.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.