Wystąpienie o alimenty przez rodzinę zastępczą a uchylenie rodziny zastępczejCzy mogę przekształcić pozew o alimenty w ten sposób, że zmieni się wnioskodawca tzn. aktualny przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka? Jeżeli tak to jak powinien brzmieć? Mój syn jest ojcem 20-miesięcznej córki. Kiedy ona się urodziła syn miał 16 lat. Dlatego razem mężem wystąpiliśmy do sądu o rodzinę zastępczą dla matki i małej (rodzina matki wówczas też 16-letniej nie chciała jej przyjąć po urodzeniu dziecka). Zostaliśmy rodziną zastępczą na czas postępowania, które niedawno zostało umorzone, bo rodzice są już pełnoletni. Matka dziecka mieszkała chwilę z nami, ale matka dziecka wyprowadziła się do swojej babci. Wówczas wystąpiliśmy do sądu z pozwem o alimenty do jej rodziców. Sprawa o alimenty się przeciągała, bo druga strona wystąpiła o wykluczenie sędziego (wniosek oddalono).
Zbliża się następny termin sprawy o alimenty, ale chyba ze względu na umorzenie rodziny zastępczej ja z mężem nie mamy prawa już być wnioskodawcami? Bo teraz przedstawicielem małoletniej powódki jest nasz syn. Co powinniśmy zrobić? Czy zasadnym jest przekształcenie wniosku? A może pozostawić wniosek, bo tak naprawdę to my cały czas utrzymujemy małą -syn jeszcze nie pracuje.


Barbara

 

 


 

 

Szanowna Pani,


Osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych  (np. nieletni od urodzenia do 13 roku życia) nie ma zdolności procesowej, a więc zdolności do dokonywania czynności procesowych.  
Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych (np. nieletni w wieku od 13 do 18 lat) ma zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie


Pani wnuczka nie ma zdolności procesowej i dlatego zgodnie z art. 66 Kodeksu postępowania cywilnego może podejmować czynności procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego. 


Rodzina zastępcza, stosownie do art. 1121 § 1 Kodeksu rodzinnego, ma m. in. obowiązek i prawo  reprezentowania w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb dziecka pozostającego pod jej pieczą.


Od chwili ukończenia przez Pani syna – rodzica wnuczki 18 lat posiada on władzę rodzicielską nad dzieckiem (oczywiście jeżeli dziecko zostało przez niego uznane lub ojcostwo zostało ustalone sądownie). Oboje rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.


W Pani sprawie najważniejszym jest to, że to Pani wnuczka jest powodem w procesie o alimenty. Sprawa o alimenty toczy się pomiędzy Pani niepełnoletnią wnuczką a zobowiązanymi do jej alimentacji.  To wnuczka pozwała swoich dziadków o alimenty.


Jako, że Pani wnuczka nie ma zdolności procesowej, a więc nie może samodzielnie dokonywać czynności procesowych – np. złożyć w sądzie pozwu o alimenty – dlatego tych czynności muszą dokonywać za nią osoby, które mają prawo ją reprezentować.


Od chwili nabycia przez Pani syna władzy rodzicielskiej nad jego córką to on ma prawo i obowiązek reprezentowania dziecka, również w postępowaniach sądowych.


Mając na względzie powyższe należy wskazać, że nie ma potrzeby przekształcania pozwu o alimenty. Powódką (stroną żądającą zapłaty alimentów) nadal jest Pani wnuczka. Zmieniła się wyłącznie osoba reprezentująca wnuczkę w tym postępowaniu sądowym.


W chwili obecnej Pani syn, jako przedstawiciel ustawowy, winien zgłosić się w sądzie rodzinnym, przed którym toczy się postępowanie o alimenty, jako osoba reprezentująca swoją córkę w postępowaniu.
Może on stawić się osobiście w sądzie na rozprawie lub złożyć pismo procesowe. W piśmie tym Pani syn winien wskazać, że Pani i Pani małżonek nie możecie już reprezentować dziecka w postępowaniu ze względu na to, że rodzice dziecka są pełnoletni i przysługuje im władza rodzicielska. Jednocześnie syn winien wskazać, że obecnie to on będzie reprezentował dziecko w toku postępowania o alimenty, jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

 


Stan prawny na dzień 19.08.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.