Wniosek o ubezwłasnowolnienie - opłata i inne koszty, właściwość sąduChcę złożyć w sądzie wniosek o ubezwłasnowolnienie mojej chorej na Chorobę Alzheimera mamy.
Do jakiego sądu powinnam złożyć wniosek. Czy wniosek o ubezwłasnowolnienie podlega jakiejś opłacie? Na jakie koszty związane ze sprawą będę musiała się nastawić? Nie mam za dużo dochodów.


Anna

 

 


 


Szanowna Pani,


Sądem właściwym, do którego powinna Pani złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie swojej mamy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania mamy.
Art. 544 § 1 Kodeksu postępowania cywilnbego wskazuje bowiem, iż sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych.
Natomiast stosownie do § 2 art. 544 KPC w sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu.

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien być należycie opłacony. Opłata od wniosku o ubezwłasnowolnienie jest stała i stosownie do art. 23 pkt. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) wynosi 40 zł.


W toku postępowania o ubezwłasnowolnienie sąd powoła biegłego w celu wydania opini dotyczącej stanu psychicznego osoby mającej zostać ubezwłasnowolnioną. Wnioskodawca musi uiścić wydatki biegłego - to obecnie ok. 500-600 zł.


Należy pamiętać, iż strona, która nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania ze względu na trudną sytuację materialną może się starać o zwolnienie jej z tych kosztów. Stosowny wniosek można zamieścić we wniosku o ubezwłasnowolnienie.
W uzasadnieniu wniosku o zwolnienie z kosztów postępowania należy wskazać, że nie jest się w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania własnego i swojej rodziny.


Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zwolnienia z kosztów postępowania na podstawie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Do wniosku należy dołączyć takie oświadczenia na obowiązującym formularzu (dostępne w sądach, stronach internetowych sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości). Wskażę, iż nie ma konieczności dołączania do oświadczenia zaświadczeń o dochodach oraz dokumnetów potwierdzających wydatki. Sąd może jednak takich dokumentów zażądać.

 

 

Stan prawny na dzień 16.07.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.