Ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie psychiatryczne na jednej rozprawieMam chorego psychicznie brata. Nie chce się leczyć. Jego zachowanie zagraża mojej rodzinie. Nie da się z nim wspólnie zamieszkiwać. Lekarz psychiatra zasugerował ubezwłasnowolnienie (brat zaciąga pożyczki chociaż nie ma dochodu) oraz przymusowe leczenie psychiatryczne.
Czy ubezwłasnowolnienie i skierowanie na przymusowe leczenie może być orzeczone na jednej rozprawie?
Chodzi o to ze od momentu ubezwłasnowolnienia do momentu umieszczenia go w szpitalu psychiatrycznym musi gdzieś mieszkać. Mieszkanie u mnie nie wchodzi tu w grę, dopóki nie będzie przebadany przez psychiatrę,  który stwierdzi, że on nikomu nie zagraża. Obecnie nie ma mowy, abym wpuściła go do domu.


Monika

 

 


 

 

Szanowna Pani,


Niestety postępowanie o ubezwłasnowolnienie i o przymusowe leczenie psychiatryczne to dwa, odrębne postępowania.
Wniosek o ubezwłasnowolnienie rozpatruje w I instancji sąd okręgowy, a wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne sąd rejonowy.


Nie ma możliwości, aby w sprawie o ubezwłasnowolnienie sąd orzekł o przymusowym leczeniu psychiatrycznym i odwrotnie, żeby w postępowaniu o przymusowe leczenie sąd orzekł o ubezwłasnowolnieniu.


Dodam także, iż w sprawie o ubezwłasnowolnienie sąd nie orzeka o ustanowieniu opieki prawnej.
Postępowanie o ustanowienie opiekuna prawnego wszczynane jest po uprawomocnieniu się postanowienia o ubezwłasnowolnienia i jest prowadzone przed sądem rejonowym.


W toku postępowań o ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie psychiatryczne zostaną powołani biegli w celu oceny stanu zdrowia psychicznego Pani brata i wskazania czy w jego przypadku zachodzą przesłanki ubezwłasnowolnienia i przymusowego leczenia psychiatrycznego.

 


Stan prawny na dzień 8.01.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.