Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty płacone na dzieckoJestem matką 4-letniej córki. Ojciec w ogóle się nią nie zajmuje. Płaci mi 400 zł miesięcznie alimentów zgodnie z wyrokiem sądu. Czy jeżeli pozbawię ojca praw rodzicielskich to będzie musiał nadal płacić alimenty na córkę czy już nie będzie musiał.


Anna

 

 


 

 

Szanowna Pani!

 

Art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.
Natomiast stosownie do art. 128 KRO, obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.


Z powyższych przepisów wynika, że obowiązek alimentacyjny nie jest częścią sprawowania władzy rodzicielskiej.  Obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka wynika z więzów krwi (z pokrewieństwa).


Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny. Jeżeli sąd opiekuńczy pozbawi (lub ograniczy) ojca dziecka władzy rodzicielskiej (władzy rodzicielskiej może pozbawić wyłącznie sąd a nie rodzic) to mimo to ojciec dziecka będzie zobowiązany płacić na Pani ręce alimenty na rzecz swojej córki.


Na marginesie dodam, że pozbawienie lub ograniczenie rodzicowi władzy rodzicielskiej nad jego dzieckiem nie ma wpływu na prawo i obowiązek utrzymania kontaktów przez rodziców i dzieci. Prawo i obowiązek kontaktów, podobnie jak w przypadku obowiązku alimentacyjnego, nie wynika z władzy rodzicielskiej a z samego faktu bycia rodzicem. 

 


Stan prawny na dzień 09.02.2019 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.