Podwójne obywatelstwo - czy mogą mnie traktować jako obcokrajowca?Jestem Polakiem, który od wielu lat zamieszkuje w Szwecji. Nadal mam obywatelstwo polskie (nie zrzekałem się go, ani nie pozbawiono mnie obywatelstwa).
Jestem także obywatelem Królestwa Szwecji.
Czy w Polsce mogę się przedstawiać jako obywatel szwedzki? Myślę, że w Polsce lepiej by mnie traktowano jako Szweda.


Wiesław

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Polskie prawo nie przewiduje instytucji podwójnego (czy wielokrotnego obywatelstwa). Przepisy prawa wprowadzają zasadę wyłącznego obywatelstwa.
Stosownie do przepisu art. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 28 poz. 353 ze zm.), obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa.


Z uwagi na powyższy przepis należy wskazać, że skoro ciągle posiada Pan obywatelstwo polskie, nie może Pan być uznawany przez polskie instytucje za obywatela szwedzkiego. W każdym wypadku będzie Pan traktowany jako obywatel polski.
Nie może Pan skutecznie występować wobec polskich władz i instytucji jako obywatel szwedzki.

 

Zasada wyłącznego obywatelstwa znalazła także wyraz w innych ustawach. Np. Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432) wskazuje, że jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociażby prawo innego państwa uznawało go za obywatela tego państwa.

 

Nadmienię także, że od dnia 15 sierpnia 2012 r. obowiązywać będzie nowa ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012, poz. 161).  Ustawa ta utrzymuje w mocy zasadę wyłącznego obywatelstwa.


Art. 3 ust. 1 tej ustawy wskazuje, iż obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.
Natomiast zgodnie z ust.2 art. 3 ustawy, obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

 


Stan prawny na dzień 22.07.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.