Odpowiedzialność za długi małżonka sprzed ślubuCzy jeżeli wezmę ślub to mój mąż przejmie moje długi?

 

Monika

 

 


 

 

Szanowna Pani,

 

Pani przyszły mąż nie musi się obawiać, że po zawarciu z Panią małżeństwa będzie odpowiadał za Pani długi powstałe przed zawarciem małżeństwa. Za Pani długi powstałe przed zawarciem małżeństwa Pani mąż nie będzie ponosił odpowiedzialności niezależnie od tego czy w Państwa małżeństwie będzie panował ustrój wspólności małżeńskiej czy rozdzielności majątkowej.

 

Jeżeli będziecie Państwo pozostawać w ustroju rozdzielności majątkowej (zostanie zawarta umowa małżeńska majątkowa małżeńska zwana potocznie intercyzą) to wierzyciele będą mogli egzekwować należności wyłącznie z Pani majątku osobistego.

 

Jeżeli w czasie trwania małżeństwa będziecie Państwo we wspólności majątkowej małżeńskiej to Pani długi powstałe przed powstaniem tej wspólności mogą zostać zaspokojone tylko z Pani majątku osobistego i z Pani dochodów z pracy zarobkowej i z praw autorskich i pokrewnych (które wchodzą w skład majątku wspólnego).
Wynika to z przepisu art. 41 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, że jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9. 

 


Stan prawny na dzień 3.04.2013 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.