Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Prawo do świadczeń zdrowotnych w czasie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy

Korzystanie ze służby zdrowia na zwolnieniu chorobowym po ustaniu stosunku pracy.


więcej

Urodzenie dziecka a świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Czy traci się prawo do alimentów z funduszu alimentacyjnego po urodzeniu dziecka?


więcej

Brak okresów wymaganych do emerytury

Brak lat niezbędnych do emerytury.


więcej

Renta rodzinna a ciąża uprawnionego dziecka

Czy urodzenie dziecka przez osobę pobierającą rentę rodzinną ma wpływ na prawo do tej renty?


więcej

Renta rodzinna dla wdowy a ponowne zawarcie związku małżeńskiego

Pobieram od 2001 r. rentę rodzinną po zmarłym mężu. Zamierzam ponownie wyjść za mąż. Czy powinnam się obawiać, że stracę rentę po pierwszym mężu?


więcej

Czy premie zaliczane są do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego?

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego - czy uwzględniane są premie?


więcej

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek stały

Jak długo można otrzymywać zasiłek stały z opieki społecznej?


więcej

Umieszczenie w DPS osoby chorej psychicznie, nie wyrażającej zgody na umieszczenie jej w DPS

Czy można umieścić w domu pomocy społecznej osobę chorą psychicznie, która nie zgadza się na to?


więcej

Opłata za pobyt w DPS. Sprzedaż mieszkania a dochód

Sprzedaż mieszkania a opłata za dom pomocy społecznej.


więcej

Pomoc społeczna - dochód z nieruchomości rolnej

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego na cele pomocy społecznej.


więcej
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11