Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy dla zatrudnionego emeryta.


więcej

Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.


więcej

Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze

Jak ubiegać się o usługi opiekuńcze z pomocy społecznej?


więcej

Prawo do świadczeń zdrowotnych w czasie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy

Korzystanie ze służby zdrowia na zwolnieniu chorobowym po ustaniu stosunku pracy.


więcej

Urodzenie dziecka a świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Czy traci się prawo do alimentów z funduszu alimentacyjnego po urodzeniu dziecka?


więcej

Brak okresów wymaganych do emerytury

Brak lat niezbędnych do emerytury.


więcej

Renta rodzinna a ciąża uprawnionego dziecka

Czy urodzenie dziecka przez osobę pobierającą rentę rodzinną ma wpływ na prawo do tej renty?


więcej

Renta rodzinna dla wdowy a ponowne zawarcie związku małżeńskiego

Pobieram od 2001 r. rentę rodzinną po zmarłym mężu. Zamierzam ponownie wyjść za mąż. Czy powinnam się obawiać, że stracę rentę po pierwszym mężu?


więcej

Czy premie zaliczane są do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego?

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego - czy uwzględniane są premie?


więcej

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek stały

Jak długo można otrzymywać zasiłek stały z opieki społecznej?


więcej
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11