Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Renta rodzinna dla wdowy a ponowne zawarcie związku małżeńskiego

Pobieram od 2001 r. rentę rodzinną po zmarłym mężu. Zamierzam ponownie wyjść za mąż. Czy powinnam się obawiać, że stracę rentę po pierwszym mężu?


więcej

Czy premie zaliczane są do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego?

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego - czy uwzględniane są premie?


więcej

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek stały

Jak długo można otrzymywać zasiłek stały z opieki społecznej?


więcej

Umieszczenie w DPS osoby chorej psychicznie, nie wyrażającej zgody na umieszczenie jej w DPS

Czy można umieścić w domu pomocy społecznej osobę chorą psychicznie, która nie zgadza się na to?


więcej

Opłata za pobyt w DPS. Sprzedaż mieszkania a dochód

Sprzedaż mieszkania a opłata za dom pomocy społecznej.


więcej

Pomoc społeczna - dochód z nieruchomości rolnej

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego na cele pomocy społecznej.


więcej

Świadczenie pielęgnacyjne dla małżonka

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad mężem.


więcej

Prawo do emerytury a zatrudnienie

Czy emeryt może pracować?


więcej

Odpłatność za dom pomocy społecznej

Kto jest zobowiązany do ponoszenia opłat za dom pomocy społecznej, w którym przebywa członek rodziny?


więcej

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS w sprawie renty socjalnej, a wypłata renty

Kiedy ZUS wypłaci rentę socjalną po wydaniu orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10