Nasze porady

Prawo spadkowe

Porządek dziedziczenia ustawowego - kto jest obecnie właścicielem gospodarstwa

Kto jest w chwili obecnej współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, jeżeli dwoje ze współwłaścicieli gospodarstwa ujawnionych w księdze wieczystej nie żyje? Jak przeprowadzić dział spadku, aby własność gospodarstwa przypadła wyłącznie jednemu ze współwłaścicieli?


więcej

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - odpowiedzialność spadkobiercy za długi

Czy spadkobierca, który odziedziczył udział w prawie spółdzielczym własnościowym, nie mieszkający w mieszkaniu odpowiada za długi wobec spółdzielni mieszkaniowej?


więcej

Zgodny dział spadku i podział majątku wspólnego - uczestnik mieszka w USA

Jak przeprowadzić postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i podział majątku wspólnego małżeńskiego na podstawie zgodnego projektu spadkobierców, jeżeli jeden z uczestników mieszka poza Polską i nie będzie mógł stawić się na rozprawie.


więcej

Zapłata zachowku poprzez zbycie udziału w nieruchomości

Czy można spełnić roszczenie z tytułu zachowku poprzez przeniesienie na uprawnionego udziału we współwłasności mieszkania o wartości odpowiadającej należnemu zachowkowi?


więcej

Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone przed irlandzkim solicitorem. Termin do uzyskania apostille

W jakim terminie po sporządzeniu dokumentu można ubiegać się o opatrzenie go klauzulą apostille? Czy oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone w Irlandii przed solicitorem wywołuje skutki prawne w Polsce?


więcej

Pominięcie spadkobiercy ustawowego w testamencie. Uprawnienie do zachowku

Czy spadkobierca ustawowy pominięty w testamencie ma prawo do części majątku spadkowego?


więcej

Testament alograficzny (urzędowy) - koszt sporządzenia

Co to jest testament alograficzny i ile kosztuje jego sporządzenie?


więcej

Dziedziczenie i uprawnienie do zachowku małżonka pozostającego w separacji

Czy małżonek pozostający w separacji dziedziczy po zmarłym małżonku? Uprawnienie do zachowku małżonka w separacji.


więcej

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Zobowiązanie solidarne

Jak wygląda odpowiedzialność za długi spadkowe. Zobowiązanie solidarne. Egzekucja długów spadkowych od jednego spadkobiercy.


więcej

Czy konsul może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia?

Konsul zastępuje notariusza poza granicami Polski. Czy można zatem udać się do konsula i prosić go o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia?


więcej
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13