Nasze porady

Prawo spadkowe

Dziedziczenie i zachowek po ojczymie/macosze

Czy pasierb może dziedziczyć po ojczymie/macosze? Czy pasierb jest uprawniony do zachowku po macosze/ojczymie?


więcej

Porządek dziedziczenia ustawowego - kto jest obecnie właścicielem gospodarstwa

Kto jest w chwili obecnej współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, jeżeli dwoje ze współwłaścicieli gospodarstwa ujawnionych w księdze wieczystej nie żyje? Jak przeprowadzić dział spadku, aby własność gospodarstwa przypadła wyłącznie jednemu ze współwłaścicieli?


więcej

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - odpowiedzialność spadkobiercy za długi

Czy spadkobierca, który odziedziczył udział w prawie spółdzielczym własnościowym, nie mieszkający w mieszkaniu odpowiada za długi wobec spółdzielni mieszkaniowej?


więcej

Zgodny dział spadku i podział majątku wspólnego - uczestnik mieszka w USA

Jak przeprowadzić postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i podział majątku wspólnego małżeńskiego na podstawie zgodnego projektu spadkobierców, jeżeli jeden z uczestników mieszka poza Polską i nie będzie mógł stawić się na rozprawie.


więcej

Zapłata zachowku poprzez zbycie udziału w nieruchomości

Czy można spełnić roszczenie z tytułu zachowku poprzez przeniesienie na uprawnionego udziału we współwłasności mieszkania o wartości odpowiadającej należnemu zachowkowi?


więcej

Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone przed irlandzkim solicitorem. Termin do uzyskania apostille

W jakim terminie po sporządzeniu dokumentu można ubiegać się o opatrzenie go klauzulą apostille? Czy oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone w Irlandii przed solicitorem wywołuje skutki prawne w Polsce?


więcej

Pominięcie spadkobiercy ustawowego w testamencie. Uprawnienie do zachowku

Czy spadkobierca ustawowy pominięty w testamencie ma prawo do części majątku spadkowego?


więcej

Testament alograficzny (urzędowy) - koszt sporządzenia

Co to jest testament alograficzny i ile kosztuje jego sporządzenie?


więcej

Dziedziczenie i uprawnienie do zachowku małżonka pozostającego w separacji

Czy małżonek pozostający w separacji dziedziczy po zmarłym małżonku? Uprawnienie do zachowku małżonka w separacji.


więcej

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Zobowiązanie solidarne

Jak wygląda odpowiedzialność za długi spadkowe. Zobowiązanie solidarne. Egzekucja długów spadkowych od jednego spadkobiercy.


więcej
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13