Nasze porady

Prawo spadkowe

Zbycie wierzytelności z tytułu zachowku

Czy osoba uprawniona do zachowku może dokonać cesji wierzytelności z tytułu zachowku na inną osobę?


więcej

Możliwość przekazania sprawy spadkowej z sądu spadku do innego sądu

Czy spadkobiercy mogą wnosić o przekazanie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku do innego sądu niż sąd spadku?


więcej

Testament notarialny a zachowek

Czy synowi spadkodawcy pominiętemu w testamencie należy się zachowek, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?


więcej

Zgoda sądu na dokonanie czynności w imieniu dziecka a odstąpienie od tej czynności

Czy rodzic, który uzyskał zezwolenie sądu na dokonanie określonej czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka może odstąpić od dokonania tej czynności czy też jest związany postanowieniem sądu opiekuńczego?


więcej

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza składany u komornika

Czy można złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza bezpośrednio u komornika?


więcej

Kto dziedziczy spadek jeżeli dziecko spadkodawcy zmarło przed nim

Jaki jest porządek dziedziczenia jeżeli dziecko spadkodawcy umiera przed tym spadkodawcą?


więcej

Dziedziczenie i zachowek po ojczymie/macosze

Czy pasierb może dziedziczyć po ojczymie/macosze? Czy pasierb jest uprawniony do zachowku po macosze/ojczymie?


więcej

Porządek dziedziczenia ustawowego - kto jest obecnie właścicielem gospodarstwa

Kto jest w chwili obecnej współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, jeżeli dwoje ze współwłaścicieli gospodarstwa ujawnionych w księdze wieczystej nie żyje? Jak przeprowadzić dział spadku, aby własność gospodarstwa przypadła wyłącznie jednemu ze współwłaścicieli?


więcej

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - odpowiedzialność spadkobiercy za długi

Czy spadkobierca, który odziedziczył udział w prawie spółdzielczym własnościowym, nie mieszkający w mieszkaniu odpowiada za długi wobec spółdzielni mieszkaniowej?


więcej

Zgodny dział spadku i podział majątku wspólnego - uczestnik mieszka w USA

Jak przeprowadzić postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i podział majątku wspólnego małżeńskiego na podstawie zgodnego projektu spadkobierców, jeżeli jeden z uczestników mieszka poza Polską i nie będzie mógł stawić się na rozprawie.


więcej
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13