Nasze porady

Prawo cywilne

Cofnięcie darowizny pieniędzy

Czy darczyńca może żądać zwrotu darowanych pieniędzy?


więcej

Zasiedzenie przez spadkobiercę udziałów w nieruchomości należących do innych spadkobierców

Zasiedzenie udziałów w nieruchomości należących do współwłaścicieli - współspadkobierców.


więcej

Tytuł prawny do innego mieszkania a wypowiedzenie umowy najmu

Posiadanie drugiego mieszkania a najem lokalu komunalnego.


więcej

Możliwość egzekucji ze spółdzielczego prawa do lokalu. Egzekucja z majątku wspólnego małżeńskiego

W 2012 r. upłynie 10 lat od wyroku zasądzającego na moją rzecz poważną kwotę pieniężną. Dłużnik posiada mieszkanie spółdzielcze, w którym nie zamieszkuje jednak opłaca je w spółdzielni, wymienia okna, drzwi,itp. Egzekucja nie jest skuteczna. U komornika dłużnik oświadcza, że nie ma żadnych dochodów i utrzymują go niepracujące dorosłe dzieci. Z moich wiadomości chcą to mieszkanie wykupić, a potem sprzedać. Co mogę zrobić w sprawie?


więcej

Kwatera wojskowa - odpowiedzialność za opłaty mieszkaniowe po rozwodzie

Jestem żołnierzem zawodowym. Rok temu uzyskałem rozwód. Moja była żona nie dokłada się w ogóle do opłat czynszowych. Wszystkie opłaty ponoszę ja. Czy mogę się jakoś ubiegać się o części czynszu i opłat za media od byłej żony?


więcej

Czy dziecko odpowiada za dług rodzica?

Moja mama bardzo się zadłużyła i zadłuża się nadal. Jej emerytura jest dwa razy niższa niż raty kredytów i pożyczek jakie powinna spłacać. Banki i firmy pożyczkowe wszczęły windykację. Kilku windykatorów dotarło do mnie i chciało bym spłacała długi mamy. Mówią mi, że odpowiadam za długi mamy, bo dzieci mają pomagać rodzicom. Czy to prawda? Czy dzieci odpowiadają za długi rodziców?


więcej

Niedozwolone saldo debetowe - przedawnienie roszczeń banku

Jakiś czas temu byłem posiadaczem konta w pewnym banku. W wyniku użytkowania konta spowodowałem ujemne saldo debetowe. Miało to związek z użytkowaniem karty do opłacania zakupów przez internet. Czy w tej sytuacji zadłużenie przeterminowało się? Jakie działania muszę podjąć aby zapomnieć o tej sprawie?


więcej

Ubezwłasnowolnienie - osoby uprawnione do złożenia wniosku

Mieszkam z 65-letnią ciotką już od 10 lat. Dbam o jej dom i o nią. Moja ciotka jest upośledzona umysłowo. Ciotka sama nie może podejmować decyzji związanych ze zdrowiem, domem, majątkiem itd. Ośrodek pomocy społecznej namawia mnie żeby złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie. Czy ja jako siostrzenica ciotki mogę złożyć taki wniosek?


więcej

Przedawnienie zaległych alimentów. Powództwo przeciwegzekucyjne

Ojciec dziecka był od 1998 r. zobowiązany (ugoda sądowa) płacić alimenty na dziecko. Nie płacił tych alimentów. W 2005 r. rodzice wzięli separację. W wyroku sąd powierzył ojcu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i zasądził od matki alimenty. W 2010 r. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem ponownie powierzono matce. Matka złożyła u komornika wniosek o egzekucję zaległych alimentów na dziecko za okres od 1998 r. do 2005 r. W odpowiedzi na to ojciec dziecka złożył powództwo przeciwegzekucyjne, w którym wskazuje, że zaległe alimenty, które miał płacić w okresie 1998 – 2005 r. przedawniły się. Czy alimenty, których nie zapłacił ojciec dziecka uległy przedawnieniu?


więcej

Nabycie spadku przez nieletniego. Zbycie przedmiotu spadkowego przez nieletniego

Uzyskałem właśnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po mojej zmarłej żonie, z którego wynika, że mojemu synowi, który ma 16 lat należy się 1/2 części spadku. Chcemy z synem sprzedać samochód, który należał do mojej żony. Z tego co wiem nie mogę go sprzedać. Proszę o poradę co mam w tej sytuacji zrobić.


więcej
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13