Nasze porady

Prawo cywilne

Przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Eksmisja z mieszkania spółdzielczego po spłacie zadłużenia.


więcej

Błąd w umowie przekazania gospodarstwa rolnego

Jak sprostować błąd w umowie o przekazanie gospodarstwa rolnego?


więcej

Cofnięcie darowizny pieniędzy

Czy darczyńca może żądać zwrotu darowanych pieniędzy?


więcej

Zasiedzenie przez spadkobiercę udziałów w nieruchomości należących do innych spadkobierców

Zasiedzenie udziałów w nieruchomości należących do współwłaścicieli - współspadkobierców.


więcej

Tytuł prawny do innego mieszkania a wypowiedzenie umowy najmu

Posiadanie drugiego mieszkania a najem lokalu komunalnego.


więcej

Możliwość egzekucji ze spółdzielczego prawa do lokalu. Egzekucja z majątku wspólnego małżeńskiego

W 2012 r. upłynie 10 lat od wyroku zasądzającego na moją rzecz poważną kwotę pieniężną. Dłużnik posiada mieszkanie spółdzielcze, w którym nie zamieszkuje jednak opłaca je w spółdzielni, wymienia okna, drzwi,itp. Egzekucja nie jest skuteczna. U komornika dłużnik oświadcza, że nie ma żadnych dochodów i utrzymują go niepracujące dorosłe dzieci. Z moich wiadomości chcą to mieszkanie wykupić, a potem sprzedać. Co mogę zrobić w sprawie?


więcej

Kwatera wojskowa - odpowiedzialność za opłaty mieszkaniowe po rozwodzie

Jestem żołnierzem zawodowym. Rok temu uzyskałem rozwód. Moja była żona nie dokłada się w ogóle do opłat czynszowych. Wszystkie opłaty ponoszę ja. Czy mogę się jakoś ubiegać się o części czynszu i opłat za media od byłej żony?


więcej

Czy dziecko odpowiada za dług rodzica?

Moja mama bardzo się zadłużyła i zadłuża się nadal. Jej emerytura jest dwa razy niższa niż raty kredytów i pożyczek jakie powinna spłacać. Banki i firmy pożyczkowe wszczęły windykację. Kilku windykatorów dotarło do mnie i chciało bym spłacała długi mamy. Mówią mi, że odpowiadam za długi mamy, bo dzieci mają pomagać rodzicom. Czy to prawda? Czy dzieci odpowiadają za długi rodziców?


więcej

Niedozwolone saldo debetowe - przedawnienie roszczeń banku

Jakiś czas temu byłem posiadaczem konta w pewnym banku. W wyniku użytkowania konta spowodowałem ujemne saldo debetowe. Miało to związek z użytkowaniem karty do opłacania zakupów przez internet. Czy w tej sytuacji zadłużenie przeterminowało się? Jakie działania muszę podjąć aby zapomnieć o tej sprawie?


więcej
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13