Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Żądanie ustanowienia przez sąd wspólności majątkowej po wcześniejszym ustanowieniu rozdzielności majątkowej

Czy po sądowym ustanowieniu rozdzielności majątkowej można żądać na drodze sądowej ponownego ustanowienia wspólności majątkowej małżeńskiej?


więcej

Jaka jest opłata od pozwu o uchylenie alimentów?

Czy pozew o uchylenie alimentów podlega opłacie sądowej?


więcej

Alkoholizm - przymusowe leczenie odwykowe

Jak doprowadzić do przymusowego leczenia alkoholika? Procedura przymusowego leczenia osoby uzależnionej od alkoholu.


więcej

Mieszkanie nabyte za "kawalera" a uprawnienia żony do tego mieszkania

Czy małżonek posiada jakieś uprawnienia względem mieszkania, którego własność nabył drugi małżonek przez zawarciem związku małżeńskiego.


więcej

Czy można żądać od żony, aby po rozwodzie zmieniła nazwisko na panieńskie?

Czy mogę żądać, aby moja była synowa zmieniła nazwisko na panieńskie, aby nie nosiła nazwiska naszej rodziny?


więcej

Wyrok rozwodowy wydany w USA - uznanie orzeczenia w Polsce

Rozwód w USA i jego uznanie w Polsce. Czy rozwód z Ameryki jest ważny w Polsce?


więcej

Opłata od pozwu o rozwód. Zwolnienie z kosztów sądowych. Zwrot kosztów procesu

Jaka jest opłata za pozew o rozwód. Czy można żądać aby małżonek zapłacił połowę opłaty od rozwodu?


więcej

Zmiana nazwiska dziecka a obowiązek alimentacyjny ojca

Czy zmiana nazwiska dziecka na nazwisko męża matki wiąże się z ustaniem obowiązku alimentacyjnego ojca dziecka?


więcej

Podział majątku wspólnego w sytuacji, w której część majątku znajduje się poza Polską

Czy rzeczy nabyte poza granicami Polski przed jednego z małżonków wchodzą w skład majątku wspólnego i podlegają podziałowi w toku postępowania przed polskim sądem?


więcej

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Czy dziecko będące studentem może żądać alimentów od ojca?


więcej
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13