Nasze porady

Który sąd jest właściwy do rozwodu? Polski czy angielski?

Jeżeli jeden z małżonków mieszka w Anglii a drugi w Polsce to gdzie można złożyć pozew o rozwód?


więcej

Kredyt hipoteczny a zachowek

Czy kredyt jaki zaciągnął i nie spłacił spadkodawca powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu zachowku?


więcej

Czy żona zmarłego syna dziedziczy po teściach?

Czy żona zmarłego dziecka nabywa spadek po rodzicach zmarłego męża?


więcej

Możliwość zmiany postanowienia o dziale spadku po oddaleniu apelacji

Czy można złożyć skargę kasacyjną na postanowienie o dziale spadku? Czy po uprawomocnieniu się (oddalenie apelacji) orzeczenia o dziale spadku można się ubiegać o jego zmianę?


więcej

Dokument tożsamości a badania lekarskie

Jaki dokument tożsamości należy przedłożyć ubiegając się o świadczenia medyczne opłacane z NFZ.


więcej

Przedawnienie nakazu zapłaty za jazdę bez biletu

Kiedy można mówić o przedawnieniu opłaty podwyższonej za jazdę bez biletu?


więcej

Odrzucenie spadku w Niemczech (i w Polsce) po obywatelu polskim

Jak odrzucić spadek po spadkodawcy zamieszkującym stale w Niemczech, który nie posiadał obywatelstwa niemieckiego.


więcej

Podział spółdzielczego lokatorskiego mieszkania po rozwodzie i śmierci byłej żony

Jak dokonać podziału spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu kiedy nie żyje były małżonek?


więcej

Kara za brak meldunku

Czy niedopełnienie obowiązku meldunkowego jest popełnieniem wykroczenia/przestępstwa?


więcej

Urodzenie dziecka a renta rodzinna

Czy osoba pobierająca rentę rodzinną straci to świadczenie po urodzeniu dziecka?


więcej
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13