Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Jakie są zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w DPS, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku osoby umieszczonej w DPS pod rządami poprzedniej ustawy o pomocy społecznej.


więcej

Renta rodzinna dla rozwiedzionej żony. Oddział ZUS właściwy dla osoby bezdomnej

Czy była żona (po rozwodzie) może ubiegać się o rentę rodzinną po byłym mężu, który zmarł? Który oddział ZUS jest właściwy jeżeli o świadczenie ubiega się osoba bezdomna?


więcej

Ponoszenie odpłatności za pobyt rodzica w DPS

Czy MOPS może żądać na drodze sądowej opłaty za pobyt matki w domu pomocy społecznej?


więcej

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy dla zatrudnionego emeryta.


więcej

Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.


więcej

Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze

Jak ubiegać się o usługi opiekuńcze z pomocy społecznej?


więcej

Prawo do świadczeń zdrowotnych w czasie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy

Korzystanie ze służby zdrowia na zwolnieniu chorobowym po ustaniu stosunku pracy.


więcej

Urodzenie dziecka a świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Czy traci się prawo do alimentów z funduszu alimentacyjnego po urodzeniu dziecka?


więcej

Brak okresów wymaganych do emerytury

Brak lat niezbędnych do emerytury.


więcej

Renta rodzinna a ciąża uprawnionego dziecka

Czy urodzenie dziecka przez osobę pobierającą rentę rodzinną ma wpływ na prawo do tej renty?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10