Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Niezgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Co robić kiedy mąż nie chce zgłosić żony do ubezpieczenia zdrowotnego?


więcej

Zbieg uprawnień do renty socjalnej i renty rodzinnej

Czy pobierając rentę socjalną można jednocześnie pobierać rentę rodzinną?


więcej

Egzekucja z zasiłku stałego i innych świadczeń z pomocy społecznej

Czy świadczenia z pomocy społecznej podlegają zajęciu egzekucyjnemu?


więcej

Kobieta w ciązy - brak ubezpieczenia a świadczenia z publicznej opieki zdrowotnej

Kobieta w ciąży nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy za usługi medyczne związane z ciążą i porodem będzie musiała zapłacić.


więcej

Waloryzacja i wysokość renty socjalnej

Jaka jest wysokość renty socjalnej i czy renta socjalna jest waloryzowana.


więcej

Zawieszenie prawa do renty socjalnej. Renta socjalna a osiąganie przychodów

Czy pobierając rentę socjalną można pracować bez obawy o utratę prawa do renty socjalnej?


więcej

Ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Jakie są zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w DPS, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku osoby umieszczonej w DPS pod rządami poprzedniej ustawy o pomocy społecznej.


więcej

Renta rodzinna dla rozwiedzionej żony. Oddział ZUS właściwy dla osoby bezdomnej

Czy była żona (po rozwodzie) może ubiegać się o rentę rodzinną po byłym mężu, który zmarł? Który oddział ZUS jest właściwy jeżeli o świadczenie ubiega się osoba bezdomna?


więcej

Ponoszenie odpłatności za pobyt rodzica w DPS

Czy MOPS może żądać na drodze sądowej opłaty za pobyt matki w domu pomocy społecznej?


więcej

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy dla zatrudnionego emeryta.


więcej
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11