Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Pomoc społeczna - dochód rodziny czy prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego

Czy wspólne zamieszkiwanie jest równoznaczne z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego i czy wynagrodzenie syna mieszkającego z rodzicami ubiegających się o pomoc społeczną wlicza się do dochodu rodziny?


więcej

Niezgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Co robić kiedy mąż nie chce zgłosić żony do ubezpieczenia zdrowotnego?


więcej

Zbieg uprawnień do renty socjalnej i renty rodzinnej

Czy pobierając rentę socjalną można jednocześnie pobierać rentę rodzinną?


więcej

Egzekucja z zasiłku stałego i innych świadczeń z pomocy społecznej

Czy świadczenia z pomocy społecznej podlegają zajęciu egzekucyjnemu?


więcej

Kobieta w ciązy - brak ubezpieczenia a świadczenia z publicznej opieki zdrowotnej

Kobieta w ciąży nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy za usługi medyczne związane z ciążą i porodem będzie musiała zapłacić.


więcej

Waloryzacja i wysokość renty socjalnej

Jaka jest wysokość renty socjalnej i czy renta socjalna jest waloryzowana.


więcej

Zawieszenie prawa do renty socjalnej. Renta socjalna a osiąganie przychodów

Czy pobierając rentę socjalną można pracować bez obawy o utratę prawa do renty socjalnej?


więcej

Ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Jakie są zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w DPS, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku osoby umieszczonej w DPS pod rządami poprzedniej ustawy o pomocy społecznej.


więcej

Renta rodzinna dla rozwiedzionej żony. Oddział ZUS właściwy dla osoby bezdomnej

Czy była żona (po rozwodzie) może ubiegać się o rentę rodzinną po byłym mężu, który zmarł? Który oddział ZUS jest właściwy jeżeli o świadczenie ubiega się osoba bezdomna?


więcej

Ponoszenie odpłatności za pobyt rodzica w DPS

Czy MOPS może żądać na drodze sądowej opłaty za pobyt matki w domu pomocy społecznej?


więcej
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11