Nasze porady

Prawo spadkowe

Wykup mieszkania spółdzielczego a dziedziczenie wkładu mieszkaniowego

Czy możliwe jest przekształcenie prawa spółdzielczego lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu kiedy sprawa dziedziczenia wkładu mieszkaniowego nie jest uregulowana?


więcej

Podział odziedziczonej działki z domem. Zbycie udziałów w nieruchomości spadkowej

Jaki sposób działu spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość preferuje sąd? Czy spadkobierca może przenieść swoje udziały w odziedziczonej nieruchomości na inną osobę?


więcej

Testament. Darowizna. Zachowek

Testament a zachowek. Czy darowizna jest sposobem uniknięcia zachowku na rzecz rodzeństwa?


więcej

Przekazanie gospodarstwa rolnego w 1989 r. za emeryturę a zachowek

Czy osoba, której w 1989 r. przekazano gospodarstwo rolne ma obowiązek zapłaty zachowku lub innego zadośćuczynienia na rzecz spadkobierców osoby przekazującej?


więcej

Podważenie testamentu. Zachowek

Czy można unieważnić testament, w którym spadkodawca pominął spadkobiercę ustawowego? Prawo do zachowku dla pominiętego w testamencie.


więcej

Czy siostrzeniec jest uprawniony do zachówku?

Czy syn zmarłej siostry może ubiegać się o zachowek, jeżeli spadkodawca pominął go w testamencie?


więcej

Kto dziedziczy jeżeli jeden ze spadkobierców wskazanych w testamencie zmarł przed spadkodawcą?

Spadkodawca powołał w testamencie do spadku dwie osoby. Jedna z nich zmarła przed spadkodawcą. Kto dziedziczy w takiej sytuacji?


więcej

Testament sporządzony w 1962 r.

Czy testament sporządzony w 1962 r. jest ważny? Czy przepisy obowiązujące w 1962 r. przewidywały testament w formie pisemnej (pismo maszynowe z podpisem testatora)? Czy upływ czasu powoduje nieważność testamentu?


więcej

Odrzucenie spadku przez osoby mieszkające poza granicami Polski

Odrzucenie spadku przez spadkobierców mieszkających w Polsce a możliwość odrzucenia tego spadku przez spadkobierców mieszkających za granicą RP.


więcej

Zbycie wierzytelności z tytułu zachowku

Czy osoba uprawniona do zachowku może dokonać cesji wierzytelności z tytułu zachowku na inną osobę?


więcej
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12