Nasze porady

Prawo spadkowe

Czy siostrzeniec jest uprawniony do zachówku?

Czy syn zmarłej siostry może ubiegać się o zachowek, jeżeli spadkodawca pominął go w testamencie?


więcej

Kto dziedziczy jeżeli jeden ze spadkobierców wskazanych w testamencie zmarł przed spadkodawcą?

Spadkodawca powołał w testamencie do spadku dwie osoby. Jedna z nich zmarła przed spadkodawcą. Kto dziedziczy w takiej sytuacji?


więcej

Testament sporządzony w 1962 r.

Czy testament sporządzony w 1962 r. jest ważny? Czy przepisy obowiązujące w 1962 r. przewidywały testament w formie pisemnej (pismo maszynowe z podpisem testatora)? Czy upływ czasu powoduje nieważność testamentu?


więcej

Odrzucenie spadku przez osoby mieszkające poza granicami Polski

Odrzucenie spadku przez spadkobierców mieszkających w Polsce a możliwość odrzucenia tego spadku przez spadkobierców mieszkających za granicą RP.


więcej

Zbycie wierzytelności z tytułu zachowku

Czy osoba uprawniona do zachowku może dokonać cesji wierzytelności z tytułu zachowku na inną osobę?


więcej

Możliwość przekazania sprawy spadkowej z sądu spadku do innego sądu

Czy spadkobiercy mogą wnosić o przekazanie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku do innego sądu niż sąd spadku?


więcej

Testament notarialny a zachowek

Czy synowi spadkodawcy pominiętemu w testamencie należy się zachowek, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?


więcej

Zgoda sądu na dokonanie czynności w imieniu dziecka a odstąpienie od tej czynności

Czy rodzic, który uzyskał zezwolenie sądu na dokonanie określonej czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka może odstąpić od dokonania tej czynności czy też jest związany postanowieniem sądu opiekuńczego?


więcej

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza składany u komornika

Czy można złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza bezpośrednio u komornika?


więcej

Kto dziedziczy spadek jeżeli dziecko spadkodawcy zmarło przed nim

Jaki jest porządek dziedziczenia jeżeli dziecko spadkodawcy umiera przed tym spadkodawcą?


więcej
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12