Nasze porady

Prawo cywilne

Stalking. Ubezwłasnowolnienie osoby bez zameldowania. Przymusowe leczenie psychiatryczne. Umieszczenie w DPS bez zgody

Czy można ubezwłasnowolnić osobę bezdomną? Procedura przymusowego leczenia psychiatrycznego i umieszczenia w domu pomocy społecznej bez zgody. Stalking.


więcej

Przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Eksmisja z mieszkania spółdzielczego po spłacie zadłużenia.


więcej

Błąd w umowie przekazania gospodarstwa rolnego

Jak sprostować błąd w umowie o przekazanie gospodarstwa rolnego?


więcej

Cofnięcie darowizny pieniędzy

Czy darczyńca może żądać zwrotu darowanych pieniędzy?


więcej

Zasiedzenie przez spadkobiercę udziałów w nieruchomości należących do innych spadkobierców

Zasiedzenie udziałów w nieruchomości należących do współwłaścicieli - współspadkobierców.


więcej

Tytuł prawny do innego mieszkania a wypowiedzenie umowy najmu

Posiadanie drugiego mieszkania a najem lokalu komunalnego.


więcej

Możliwość egzekucji ze spółdzielczego prawa do lokalu. Egzekucja z majątku wspólnego małżeńskiego

W 2012 r. upłynie 10 lat od wyroku zasądzającego na moją rzecz poważną kwotę pieniężną. Dłużnik posiada mieszkanie spółdzielcze, w którym nie zamieszkuje jednak opłaca je w spółdzielni, wymienia okna, drzwi,itp. Egzekucja nie jest skuteczna. U komornika dłużnik oświadcza, że nie ma żadnych dochodów i utrzymują go niepracujące dorosłe dzieci. Z moich wiadomości chcą to mieszkanie wykupić, a potem sprzedać. Co mogę zrobić w sprawie?


więcej

Kwatera wojskowa - odpowiedzialność za opłaty mieszkaniowe po rozwodzie

Jestem żołnierzem zawodowym. Rok temu uzyskałem rozwód. Moja była żona nie dokłada się w ogóle do opłat czynszowych. Wszystkie opłaty ponoszę ja. Czy mogę się jakoś ubiegać się o części czynszu i opłat za media od byłej żony?


więcej
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12