Nasze porady

Prawo cywilne

Roszczenie z tytułu kredytu bankowego. Powództwo przeciwegzekucyjne. Przedawnienie roszczenia banku

Co zrobić jeżeli bank domaga się zapłaty kredytu, który został spłacony w postępowaniu egzekucyjnym przez poręczycieli? Przedawnienie roszczeń banku z tytułu umowy o kredyt na zakup samochodu.


więcej

Budowa domu na cudzej działce. Nakłady na cudzą własność. Zasiedzenie. Zachowek

Budowa domu na cudzej działce. Nakłady dokonane przez najemcę lokalu. Zasiedzenie nieruchomości. Zachowek przy wydziedziczeniu testamentowym.


więcej

Nakaz zapłaty - przejazd bez ważnego biletu, przedawnienie, niedoręczenie nakazu zapłaty

CO robić kiedy komornik wszczął postępowanie egzekucyjne - jazda bez biletu, a dłużnik nie otrzymał wcześniej nakazu zapłaty. Jak uchronić się od egzekucji "mandatu" za jazdę bez biletu?


więcej

Pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości - forma i koszty

Ile kosztuje pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości?


więcej

Egzekucja alimentów z zasiłku dla bezrobotnych

Czy zasiłek dla bezrobotnych podlega zajęciu na poczet alimentów? Jaka część zasiłku dla bezrobotnych może być potrącona przez komornika?


więcej

Stalking. Ubezwłasnowolnienie osoby bez zameldowania. Przymusowe leczenie psychiatryczne. Umieszczenie w DPS bez zgody

Czy można ubezwłasnowolnić osobę bezdomną? Procedura przymusowego leczenia psychiatrycznego i umieszczenia w domu pomocy społecznej bez zgody. Stalking.


więcej

Przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Eksmisja z mieszkania spółdzielczego po spłacie zadłużenia.


więcej

Błąd w umowie przekazania gospodarstwa rolnego

Jak sprostować błąd w umowie o przekazanie gospodarstwa rolnego?


więcej
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12