Nasze porady

Prawo cywilne

Egzekucja alimentów z zasiłku dla bezrobotnych

Czy zasiłek dla bezrobotnych podlega zajęciu na poczet alimentów? Jaka część zasiłku dla bezrobotnych może być potrącona przez komornika?


więcej

Stalking. Ubezwłasnowolnienie osoby bez zameldowania. Przymusowe leczenie psychiatryczne. Umieszczenie w DPS bez zgody

Czy można ubezwłasnowolnić osobę bezdomną? Procedura przymusowego leczenia psychiatrycznego i umieszczenia w domu pomocy społecznej bez zgody. Stalking.


więcej

Przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Eksmisja z mieszkania spółdzielczego po spłacie zadłużenia.


więcej

Błąd w umowie przekazania gospodarstwa rolnego

Jak sprostować błąd w umowie o przekazanie gospodarstwa rolnego?


więcej

Cofnięcie darowizny pieniędzy

Czy darczyńca może żądać zwrotu darowanych pieniędzy?


więcej

Zasiedzenie przez spadkobiercę udziałów w nieruchomości należących do innych spadkobierców

Zasiedzenie udziałów w nieruchomości należących do współwłaścicieli - współspadkobierców.


więcej

Tytuł prawny do innego mieszkania a wypowiedzenie umowy najmu

Posiadanie drugiego mieszkania a najem lokalu komunalnego.


więcej

Możliwość egzekucji ze spółdzielczego prawa do lokalu. Egzekucja z majątku wspólnego małżeńskiego

W 2012 r. upłynie 10 lat od wyroku zasądzającego na moją rzecz poważną kwotę pieniężną. Dłużnik posiada mieszkanie spółdzielcze, w którym nie zamieszkuje jednak opłaca je w spółdzielni, wymienia okna, drzwi,itp. Egzekucja nie jest skuteczna. U komornika dłużnik oświadcza, że nie ma żadnych dochodów i utrzymują go niepracujące dorosłe dzieci. Z moich wiadomości chcą to mieszkanie wykupić, a potem sprzedać. Co mogę zrobić w sprawie?


więcej
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12