Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zmiana opiekuna prawnego

Czy można złożyć w sądzie wniosek o zmianę opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie?


więcej

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

Czy opiekun prawny ubezwłasnowolnionego całkowicie może z tytułu sprawowania opieki otrzymać wynagrodzenie? W jakiej wysokości jest wynagrodzenie za sprawowanie opieki?


więcej

Alimenty na rzecz rodzica

Jakie są przesłanki obowiązku alimentacyjnego dziecka w stosunku do rodzica? Czy w każdej sytuacji rodzic może żądać od dziecka by to łożyło na jego utrzymanie?


więcej

Wysokość alimnetów jako ułamek wynagrodzenia zobowiązanego

Czy można żądać ustalenia alimentów na dziecko w wysokości odpowiadającej ułamkowi wynagrodzenia ojca dziecka osiągniętemu w poszczególnych miesiącach?


więcej

Czy Polacy przebywający w USA mogą sie tam rozwieść?

Czy obywatele polscy zamieszkujący w USA mogą się rozwieść przed sądem amerykańskim czy też o rozwodzie musi orzekać sąd polski? Czy rozwód uzyskany w USA jest ważny w Polsce?


więcej

Nabycie mieszkania zakładowego z bonifikatą a podział majątku wspólnego

Czy mieszkanie zakładowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego nawet jeżeli bonifikata została przyznana tylko jednemu z małżonków? Czy udzielona bonifikata może być uwzględniona przy podziale majątku jako nakład na rzecz wspólną lub być przesłanką ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym?


więcej

Demencja starcza - ubezwłasnowolnienie

Jak doprowadzić do ubezwłasnowolnienia osoby, która z powodu demencji starczej nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem. Procedura ubezwłasnowolnienia.


więcej

Egzekucja alimentów - wypłata do rąk pełnoletniego uprawnionego

Komu powinien komornik wypłacać alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności?


więcej

Zniesienie separacji

Jak znieść separację? Jaka jest opłata od wniosku o zniesienie separacji?


więcej

Uniewinnienie od zarzutu popełnienia przestępstwa niealimentacji a egzekucja zapłaconych alimentów

Czy wyrok sądu karnego uniewinniający od popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu karnego może być podstawą do umorzenia przez komornika postępowania egzekucyjnego co do zapłaconych przez dłużnika alimentów, a których egzekucji domaga się wierzyciel?


więcej
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12