Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Umowna zmiana orzeczenia o alimentach i władzy rodzicielskiej

Czy jest możliwe zawarcie umowy notarialnej w sprawie zmiany orzeczenia o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej i o alimentach?


więcej

Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązku pomocy rodzicom

Czy na drodze sądowej można zmusić dziecko, aby zajął się schorowaną matką (ojcem)? Czy brak zainteresowania rodzicem jest karalny?


więcej

Zgoda małżonka na pożyczenie pieniędzy innej osobie. Zwolnienie z podatku od pożyczki zaciągniętej od osoby we wspólności małżeńskiej

Czy pożyczenie pieniędzy przez jednego z małżonków, bez zgody drugiego, jest ważne? Czy pożyczenie pieniędzy od osoby pozostającej w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej powoduje, że podatek należy opłacić od dwóch pożyczek (od męża i od żony)?


więcej

Użytkowanie wieczyste małżonków a własność budynku wzniesionego przez małżonka z majątku osobistego

Czyją własność stanowi budynek wzniesiony, na działce będącej w użytkowaniu wieczystym małżonków, przez jednego z małżonków z jego majątku osobistego?


więcej

Cesja zaległych alimentów

Czy możliwe jest zbycie wierzytelności (przelew) z tytułu niezapłaconych przez zobowiązanego rat alimentów?


więcej

Zmiana opiekuna prawnego

Czy można złożyć w sądzie wniosek o zmianę opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie?


więcej

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

Czy opiekun prawny ubezwłasnowolnionego całkowicie może z tytułu sprawowania opieki otrzymać wynagrodzenie? W jakiej wysokości jest wynagrodzenie za sprawowanie opieki?


więcej

Alimenty na rzecz rodzica

Jakie są przesłanki obowiązku alimentacyjnego dziecka w stosunku do rodzica? Czy w każdej sytuacji rodzic może żądać od dziecka by to łożyło na jego utrzymanie?


więcej

Wysokość alimnetów jako ułamek wynagrodzenia zobowiązanego

Czy można żądać ustalenia alimentów na dziecko w wysokości odpowiadającej ułamkowi wynagrodzenia ojca dziecka osiągniętemu w poszczególnych miesiącach?


więcej

Czy Polacy przebywający w USA mogą sie tam rozwieść?

Czy obywatele polscy zamieszkujący w USA mogą się rozwieść przed sądem amerykańskim czy też o rozwodzie musi orzekać sąd polski? Czy rozwód uzyskany w USA jest ważny w Polsce?


więcej
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12