Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Alimenty na rzecz rodzica

Jakie są przesłanki obowiązku alimentacyjnego dziecka w stosunku do rodzica? Czy w każdej sytuacji rodzic może żądać od dziecka by to łożyło na jego utrzymanie?


więcej

Wysokość alimnetów jako ułamek wynagrodzenia zobowiązanego

Czy można żądać ustalenia alimentów na dziecko w wysokości odpowiadającej ułamkowi wynagrodzenia ojca dziecka osiągniętemu w poszczególnych miesiącach?


więcej

Czy Polacy przebywający w USA mogą sie tam rozwieść?

Czy obywatele polscy zamieszkujący w USA mogą się rozwieść przed sądem amerykańskim czy też o rozwodzie musi orzekać sąd polski? Czy rozwód uzyskany w USA jest ważny w Polsce?


więcej

Nabycie mieszkania zakładowego z bonifikatą a podział majątku wspólnego

Czy mieszkanie zakładowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego nawet jeżeli bonifikata została przyznana tylko jednemu z małżonków? Czy udzielona bonifikata może być uwzględniona przy podziale majątku jako nakład na rzecz wspólną lub być przesłanką ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym?


więcej

Demencja starcza - ubezwłasnowolnienie

Jak doprowadzić do ubezwłasnowolnienia osoby, która z powodu demencji starczej nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem. Procedura ubezwłasnowolnienia.


więcej

Egzekucja alimentów - wypłata do rąk pełnoletniego uprawnionego

Komu powinien komornik wypłacać alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności?


więcej

Zniesienie separacji

Jak znieść separację? Jaka jest opłata od wniosku o zniesienie separacji?


więcej

Uniewinnienie od zarzutu popełnienia przestępstwa niealimentacji a egzekucja zapłaconych alimentów

Czy wyrok sądu karnego uniewinniający od popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu karnego może być podstawą do umorzenia przez komornika postępowania egzekucyjnego co do zapłaconych przez dłużnika alimentów, a których egzekucji domaga się wierzyciel?


więcej

Żądanie ustanowienia przez sąd wspólności majątkowej po wcześniejszym ustanowieniu rozdzielności majątkowej

Czy po sądowym ustanowieniu rozdzielności majątkowej można żądać na drodze sądowej ponownego ustanowienia wspólności majątkowej małżeńskiej?


więcej

Jaka jest opłata od pozwu o uchylenie alimentów?

Czy pozew o uchylenie alimentów podlega opłacie sądowej?


więcej
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12