Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Zmiana stopnia niepełnosprawności a prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego

Czy zmiana stopnia niepełnosprawności ze znacznego na umiarkowany ma wpływ na przyznane prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego?


więcej

Czy można uzyskać kartę parkingową na podstawie orzeczenia ZUS?

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy jest równoznaczne umiarkowanemu stopniowi niepełnosprawności. Czy jednak na podstawie orzeczenia ZUS można uzyskać kartę parkingową?


więcej

Separacja sądowa a zasiłek pogrzebowy

Czy małżonek pozostający w separacji sądowej może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w związku ze śmiercią małżonka?


więcej

Pomoc społeczna - dochód rodziny czy prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego

Czy wspólne zamieszkiwanie jest równoznaczne z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego i czy wynagrodzenie syna mieszkającego z rodzicami ubiegających się o pomoc społeczną wlicza się do dochodu rodziny?


więcej

Niezgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Co robić kiedy mąż nie chce zgłosić żony do ubezpieczenia zdrowotnego?


więcej

Zbieg uprawnień do renty socjalnej i renty rodzinnej

Czy pobierając rentę socjalną można jednocześnie pobierać rentę rodzinną?


więcej

Egzekucja z zasiłku stałego i innych świadczeń z pomocy społecznej

Czy świadczenia z pomocy społecznej podlegają zajęciu egzekucyjnemu?


więcej

Kobieta w ciązy - brak ubezpieczenia a świadczenia z publicznej opieki zdrowotnej

Kobieta w ciąży nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy za usługi medyczne związane z ciążą i porodem będzie musiała zapłacić.


więcej

Waloryzacja i wysokość renty socjalnej

Jaka jest wysokość renty socjalnej i czy renta socjalna jest waloryzowana.


więcej

Zawieszenie prawa do renty socjalnej. Renta socjalna a osiąganie przychodów

Czy pobierając rentę socjalną można pracować bez obawy o utratę prawa do renty socjalnej?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10