Nasze porady

Prawo cywilne

Koszty wykonania eksmisji z mieszkania

Z jakimi wydatkami powinien się liczyć właściciel mieszkania składający wniosek do komornika o wykonanie eksmisji orzeczonej przez sąd?


więcej

Przymusowa sprzedaż lokalu ze względu na naganne zachowania najemców lokalu

Czy wspólnota mieszkaniowa może wystąpić o przymusową sprzedaż mieszkania jeżeli właściciel w nim nie mieszka a niewłaściwie zachowują się najemcy mieszkania?


więcej

Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy o dożywocie

Umowa o dożywocie może być sposobem na uniknięcie zapłaty zachowku. Zawarcie takiej umowy wiąże się jednak z koniecznością poniesienia opłat i podatków. Jakie koszty wiążą się z zawarciem umowy o dożywocie?


więcej

Prawo do mieszkania komunalnego po dziadkach

Czy istnieje możliwość zmiany dotychczasowego najemcy (dziadków na wnuka)? Czy wnuk wstępuje w stosunek najmu po śmierci najemcy-dziadka?


więcej

Egzekucja alimentów z zasiłku dla bezrobotnych - koszty postępowania egzekucyjnego

Jak wysoka jest opłata egzekucyjna związana z egzekucją z zasiłku dla bezrobotnych.


więcej

Umowa o zarządzanie nieruchomością - podatek oraz składki na ubezpieczenia

Czy współwłaściciel nieruchomości, któremu powierzono zarząd nieruchomością i osiąga z tego tytułu wynagrodzenia płaci podatek i składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne? Kto jest płatnikiem podatku i składek?


więcej

Przydział lokalu kwaterunkowego a najem lokalu

Czy zajmując mieszkanie w prywatnej kamienicy, na podstawie decyzji o przydziale mieszkania kwaterunkowego, jest się najemcą tego lokalu? Czy przydziały mieszkań zostały unieważnione?


więcej

Czy spółdzielnia mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na wynajęcie mieszkania?

Czy można wynająć lokal do którego przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego bez zgody spółdzielni mieszkaniowej?


więcej

Przydział mieszkania na rzecz jednego małżonka. Współnajem

Czy jeżeli przydział mieszkania kwaterunkowy został dokonany na rzecz jednego tylko małżonka to czy drugiemu małżonkowi przysługuje tytuł prawny do lokalu.


więcej

Umowa dzierżawy - waloryzacja czynszu dzierżawnego

Możliwość waloryzacji czynszu za dzierżawę nieruchomości o wskaźnik inflacji lub o wskaźnik wzrostu koniunktury.


więcej
2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11