Nasze porady

Prawo cywilne

Zasiedzenie udziału we współwłasności gospodarstwa rolnego. Zgodny dział spadku

Zasiedzenie udziału zmarłego współwłaściciela gospodarstwa rolnego. Zgodny dział spadku.


więcej

Eksmisja z mieszkania niepłacącego dziecka

Czy można eksmitować dorosłe dziecko, które nie dokłada się do czynszu i które pod wpływem alkoholu wszczyna awantury i kłótnie?


więcej

Uprawnienie małżonka do zamieszkania w mieszkaniu objętym służebnością

Czy osoba mająca służebność mieszkania może sprowadzić rodzinę do mieszkania?


więcej

Koszty wykonania eksmisji z mieszkania

Z jakimi wydatkami powinien się liczyć właściciel mieszkania składający wniosek do komornika o wykonanie eksmisji orzeczonej przez sąd?


więcej

Przymusowa sprzedaż lokalu ze względu na naganne zachowania najemców lokalu

Czy wspólnota mieszkaniowa może wystąpić o przymusową sprzedaż mieszkania jeżeli właściciel w nim nie mieszka a niewłaściwie zachowują się najemcy mieszkania?


więcej

Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy o dożywocie

Umowa o dożywocie może być sposobem na uniknięcie zapłaty zachowku. Zawarcie takiej umowy wiąże się jednak z koniecznością poniesienia opłat i podatków. Jakie koszty wiążą się z zawarciem umowy o dożywocie?


więcej

Prawo do mieszkania komunalnego po dziadkach

Czy istnieje możliwość zmiany dotychczasowego najemcy (dziadków na wnuka)? Czy wnuk wstępuje w stosunek najmu po śmierci najemcy-dziadka?


więcej

Egzekucja alimentów z zasiłku dla bezrobotnych - koszty postępowania egzekucyjnego

Jak wysoka jest opłata egzekucyjna związana z egzekucją z zasiłku dla bezrobotnych.


więcej

Umowa o zarządzanie nieruchomością - podatek oraz składki na ubezpieczenia

Czy współwłaściciel nieruchomości, któremu powierzono zarząd nieruchomością i osiąga z tego tytułu wynagrodzenia płaci podatek i składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne? Kto jest płatnikiem podatku i składek?


więcej

Przydział lokalu kwaterunkowego a najem lokalu

Czy zajmując mieszkanie w prywatnej kamienicy, na podstawie decyzji o przydziale mieszkania kwaterunkowego, jest się najemcą tego lokalu? Czy przydziały mieszkań zostały unieważnione?


więcej
2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11