Nasze porady

Prawo cywilne

Umowa o zarządzanie nieruchomością - podatek oraz składki na ubezpieczenia

Czy współwłaściciel nieruchomości, któremu powierzono zarząd nieruchomością i osiąga z tego tytułu wynagrodzenia płaci podatek i składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne? Kto jest płatnikiem podatku i składek?


więcej

Przydział lokalu kwaterunkowego a najem lokalu

Czy zajmując mieszkanie w prywatnej kamienicy, na podstawie decyzji o przydziale mieszkania kwaterunkowego, jest się najemcą tego lokalu? Czy przydziały mieszkań zostały unieważnione?


więcej

Czy spółdzielnia mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na wynajęcie mieszkania?

Czy można wynająć lokal do którego przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego bez zgody spółdzielni mieszkaniowej?


więcej

Przydział mieszkania na rzecz jednego małżonka. Współnajem

Czy jeżeli przydział mieszkania kwaterunkowy został dokonany na rzecz jednego tylko małżonka to czy drugiemu małżonkowi przysługuje tytuł prawny do lokalu.


więcej

Umowa dzierżawy - waloryzacja czynszu dzierżawnego

Możliwość waloryzacji czynszu za dzierżawę nieruchomości o wskaźnik inflacji lub o wskaźnik wzrostu koniunktury.


więcej

Roszczenie z tytułu kredytu bankowego. Powództwo przeciwegzekucyjne. Przedawnienie roszczenia banku

Co zrobić jeżeli bank domaga się zapłaty kredytu, który został spłacony w postępowaniu egzekucyjnym przez poręczycieli? Przedawnienie roszczeń banku z tytułu umowy o kredyt na zakup samochodu.


więcej

Budowa domu na cudzej działce. Nakłady na cudzą własność. Zasiedzenie. Zachowek

Budowa domu na cudzej działce. Nakłady dokonane przez najemcę lokalu. Zasiedzenie nieruchomości. Zachowek przy wydziedziczeniu testamentowym.


więcej

Nakaz zapłaty - przejazd bez ważnego biletu, przedawnienie, niedoręczenie nakazu zapłaty

CO robić kiedy komornik wszczął postępowanie egzekucyjne - jazda bez biletu, a dłużnik nie otrzymał wcześniej nakazu zapłaty. Jak uchronić się od egzekucji "mandatu" za jazdę bez biletu?


więcej

Pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości - forma i koszty

Ile kosztuje pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości?


więcej

Egzekucja alimentów z zasiłku dla bezrobotnych

Czy zasiłek dla bezrobotnych podlega zajęciu na poczet alimentów? Jaka część zasiłku dla bezrobotnych może być potrącona przez komornika?


więcej
2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11