Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwód a zawarcie kolejnego związku małżeńskiego z tą samą osobą - majątek wspólny z pierwszego małżeństwa

Czy jeżeli małżonkowie się rozwiedli a następnie po latach zawarli ponownie związek małżeński to ich majątek wspólny z pierwszego małżeństwa staje się majątkiem wspólnym z mocy drugiego małżeństwa?


więcej

Czy dwie osoby mogą być opiekunami prawnymi? Przejęcie majątku ubezwłasnowolnionego przez opiekuna

Czy rodzeństwo może być wspólnie opiekunem prawnym dla ubezwłasnowolnionego całkowicie? Przejęcie majątku podopiecznego przez opiekuna - czy to w ogóle możliwe?


więcej

Po jakim czasie żona nabywa prawo do majątku męża?

Czy pozostawanie w małżeństwie/wspólności ustawowej przez określony czas powoduje nabycie prawa małżonka do majątku osobistego drugiego małżonka?


więcej

Zabezpieczenie alimentów - od kiedy istnieje obowiązek zapłaty

Czy obowiązek zapłaty kwoty wynikającej z postanowienia o zabezpieczeniu alimentów jest uzależniony od nadania mu klauzuli wykonalności? Od kiedy należy płacić zasądzone alimenty?


więcej

Orzeczenie o winie - zdrada po rozkładzie pożycia. Alimenty na rzecz małżonka

Czy związanie się z innym partnerem już po powstaniu separacji faktycznej w małżeństwie może być podstawą orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego? Alimenty od małżonka.


więcej

Sąd właściwy w sprawie o alimenty. Miejsce zamieszkania ubezwłasnowolnionego

Jaki sąd jest sądem właściwym dla złożenia pozwu o alimenty? Jak ustalić miejsce zamieszkania ubezwłasnowolnionego całkowicie?


więcej

Zgoda sądu na zbycie nieruchomości, w której udział odziedziczyło dziecko

Czy jeżeli małoletni odziedziczył udział we współwłasności nieruchomości to jego rodzic może sprzedać tą nieruchomość? Czy potrzebna jest zgoda sądu na sprzedaż?


więcej

Opłata od pozwu o uchylenie alimentów

W jakiej wysokości jest opłata sądowa od pozwu o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego?


więcej

Zaprzeczenie ojcostwa a zapłacone alimenty

Czy mężczyzna co do którego ustalono, że nie jest ojcem dziecka łożył na to dziecko alimenty może żądać ich zwrotu po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa?


więcej

Wyrok obniżający alimenty a egzekucja komornicza

Czy wydanie wyroku obniżającego alimenty jest powodem dla umorzenia postępowania egzekucyjnego?


więcej
2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11