Nasze porady

Zaległe składki z działalności gospodarczej a renta wypadkowa

Czy fakt zalegania ze składkami ma wpływ na prawo do renty z tytułu choroby zawodowej?


więcej

Przekształcenie w czasie trwania małżeństwa lokalu spółdzielczego należącego do jednego z małżonków w prawo własności

Do kogo należało mieszkanie jeżeli zostało wykupione w czasie trwania małżeństwa, a wcześniej prawo spółdzielcze należało do jednego tylko małżonka?


więcej

Możliwość umorzenia zaległych alimentów

Czy można się ubiegać o umorzenie zaległych, niezapłaconych alimentów?


więcej

Ochrona danych świadka w sprawie karnej

Czy świadek może żądać, aby sąd utajnił jego dane?


więcej

Dziedziczenie wierzytelności z tytułu spłaty ustalonej w dziale spadku

Czy dług z niewykonanej ugody w sprawie działu spadku podlega dziedziczeniu?


więcej

Darowizna i służebność mieszkania a opłaty za dom pomocy społecznej

Czy to, że osoba przebywająca w domu pomocy społecznej podarowała swoje mieszkania powoduje, że obdarowany powinien sprzedać to mieszkanie i płacić z tych pieniędzy na DPS?


więcej

Przekształcenie SPZOZ-u w spółkę - żądanie zwrotu nienależnie wypłaconej odprawy emerytalnej

Czy szpital może żądać zwrotu odprawy emerytalnej wypłaconej pracownikowi po przekształceniu SPZOZ w spółkę kapitałową. Zwrot nienależnie pobranej odprawy emerytalnej.


więcej

Czy doradca tymczasowy reprezentuje osobę mającą zostać ubezwłasnowolnioną w sprawie o spadek?

Czy sąd spadku powinien poinformować doradcę tymczasowego ustanowionego w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie o tym, że trwa sprawa o spadek?


więcej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej a wysoki zasiłek macierzyński

Czy można uzyskać z ZUS najwyższy zasiłek macierzyński w przypadku założenia działalności gospodarczej?


więcej

Podział majątku małżeńskiego bez rozwodu

Czy istnieje możliwość podzielenia się majątkiem małżeńskim bez przeprowadzania rozwodu?


więcej
2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11