Nasze porady

Prawo spadkowe

Koszt darowizny udziału w spadku

Jaka jest wysokość opłat notarialnych za zbycie w drodze darowizny udziału w spadku?


więcej

Uczestnicy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku - dane we wniosku do sądu

Czy osoby, które odrzuciły spadek mogą być uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku?


więcej

Dział spadku po teściu. Jak przeprowadzić go najtaniej?

Podział majątku spadkowego.Zamiana mieszkań. Opłaty notarialne i sądowe.


więcej

Zrzeczenie się dziedziczenia a zachowek

Czy zrzeczenie się dziedziczenia wiąże się z jednoczesną utratą prawa do żądania zachowku?


więcej

Brak orzeczenia o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego po spadkodawcy zmarłym w 1978 r.

Czy jeżeli w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawcy zmarłym w 1978 r. nie zawarto orzeczenia o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego to można wykazywać na jego podstawie, że jest się właścicielem tego gospodarstwa?


więcej

Czy osoba obca może dziedziczyć cały spadek?

Czy kolega lub inna osoba obca może odziedziczyć cały spadek po danej osobie? Czy rodzina może żądać spadku jeżeli nie powołano jej w testamencie?


więcej

Zrzeczenie się spadku po dziadku

Czy istnieje możliwość zrzeczenia się spadku przez spadkobiercę?


więcej

Dziedziczenie służebności mieszkania

Czy osobista służebność mieszkania wchodzi w skład spadku po służebniku?


więcej

Czy prawo do grobu wchodzi w skład spadku?

Czy prawo do grobu podlega dziedziczeniu?


więcej

Przeprowadzenie spraw spadkowych po wielu osobach w jednym sądzie

Czy jeżeli trzeba przeprowadzić spadek po wielu osobach (również niespokrewnionych) to można złożyć wnioski w jednym sądzie?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10