Nasze porady

Prawo cywilne

Zasiedzenie mieszkania stanowiącego samodzielną nieruchomość. Dobra i zła wiara posiadacza samoistnego

Czy nieformalna (zawarta w innej formie niż notarialna) umowa nabycia nieruchomości daje podstawy twierdzenia, że posiadacz był w dobrej wierze?


więcej

Odpowiedzialność małżonków za opłaty na rzecz spółdzielni. Rozwód a obowiązek zapłaty za czynsz

Czy jeżeli prawo spółdzielcze do lokalu należy do jednego z małżonków to drugi z nich odpowiada za zapłatę czynszu? Kto odpowiada za należności wobec spółdzielni mieszkaniowej?


więcej

Współwłasność - wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej. Czy zawsze żądanie zapłaty jest zasadne?

Czy w każdej sytuacji, w której jeden ze współwłaścicieli korzysta z rzeczy wspólnej zasadnym jest żądanie zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu?


więcej

Leczenie psychiatryczne bez zgody. Ubezwłasnowolnienie - niemożność uzyskania zaświadczenia lekarskiego

Co można zrobić jeżeli lekarz psychiatra odmawia wydania orzeczenia (świadectwa) o stanie psychicznym osoby, niezbędnego do wszczęcia postępowania o leczenie psychiatryczne bez zgody i o ubezwłasnowolnienie?


więcej

Czy roszczenie banku się przedawniło?

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń banku z tytułu umowy kredytu. Uznanie roszczenia.


więcej

Użyczenie mieszkania dziecku jako powód wypowiedzenia umowy najmu

Czy jeżeli najemca zezwoli na zamieszkanie w lokalu swojemu dziecku bez zgody właściciela to właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę najmu?


więcej

Lokal socjalny - czy można wnosić o zmianę lokalu na lokal o lepszych warunkach?

Czy można odmówić przyjęcia lokalu socjalnego zaproponowanego przez gminę i żądać skierowania do lokalu o lepszym standardzie?


więcej

Wypowiedzenie umowy użyczenia mieszkania. Eksmisja

Rozwiązanie umowy użyczenia mieszkania przez wypowiedzenie. Uprawnienie do lokalu socjalnego dla eksmitowanego biorącego do używania.


więcej

Umowa najmu mieszkanie na czas trwania stosunku pracy zawarta ponad 10 lat temu a rozwiązanie umowy o pracę

Czy umowa najmu mieszkania służbowego na czas trwania stosunku pracy zawarta ponad 10 lat temu wygasa wraz z rozwiązaniem stosunku pracy? Czy można się bronić przed eksmisją?


więcej

Czy pełnoletnie dziecko powinno dokładać się do czynszu?

Czy pełnoletnie dziecko najemcy powinno dokładać się do czynszu i do opłat za media?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10