Nasze porady

Prawo cywilne

Leczenie psychiatryczne bez zgody. Ubezwłasnowolnienie - niemożność uzyskania zaświadczenia lekarskiego

Co można zrobić jeżeli lekarz psychiatra odmawia wydania orzeczenia (świadectwa) o stanie psychicznym osoby, niezbędnego do wszczęcia postępowania o leczenie psychiatryczne bez zgody i o ubezwłasnowolnienie?


więcej

Czy roszczenie banku się przedawniło?

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń banku z tytułu umowy kredytu. Uznanie roszczenia.


więcej

Użyczenie mieszkania dziecku jako powód wypowiedzenia umowy najmu

Czy jeżeli najemca zezwoli na zamieszkanie w lokalu swojemu dziecku bez zgody właściciela to właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę najmu?


więcej

Lokal socjalny - czy można wnosić o zmianę lokalu na lokal o lepszych warunkach?

Czy można odmówić przyjęcia lokalu socjalnego zaproponowanego przez gminę i żądać skierowania do lokalu o lepszym standardzie?


więcej

Wypowiedzenie umowy użyczenia mieszkania. Eksmisja

Rozwiązanie umowy użyczenia mieszkania przez wypowiedzenie. Uprawnienie do lokalu socjalnego dla eksmitowanego biorącego do używania.


więcej

Umowa najmu mieszkanie na czas trwania stosunku pracy zawarta ponad 10 lat temu a rozwiązanie umowy o pracę

Czy umowa najmu mieszkania służbowego na czas trwania stosunku pracy zawarta ponad 10 lat temu wygasa wraz z rozwiązaniem stosunku pracy? Czy można się bronić przed eksmisją?


więcej

Czy pełnoletnie dziecko powinno dokładać się do czynszu?

Czy pełnoletnie dziecko najemcy powinno dokładać się do czynszu i do opłat za media?


więcej

Zasiedzenie udziału we współwłasności gospodarstwa rolnego. Zgodny dział spadku

Zasiedzenie udziału zmarłego współwłaściciela gospodarstwa rolnego. Zgodny dział spadku.


więcej

Eksmisja z mieszkania niepłacącego dziecka

Czy można eksmitować dorosłe dziecko, które nie dokłada się do czynszu i które pod wpływem alkoholu wszczyna awantury i kłótnie?


więcej

Uprawnienie małżonka do zamieszkania w mieszkaniu objętym służebnością

Czy osoba mająca służebność mieszkania może sprowadzić rodzinę do mieszkania?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10