Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo najmu lokalu jako nakład z majątku osobistego na majątek wspólny małżeński

Czy fakt, iż przed zawarciem małżeństwa jeden z małżonków był najemcą lokalu, który został następnie wykupiony wspólnie przez małżonków, rodzi po stronie małżonka roszczenie o zwrot nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny?


więcej

Czy po rozwodzie żona ma obowiązek powrotu do nazwiska panieńskiego?

Jakie nazwisko nosi żona po orzeczeniu rozwodu.


więcej

Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego - majątek wspólny czy majątek osobisty (odrębny)

Czy gospodarstwo nabyte na podstawie umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego przez jednego z małżonków wchodzi w skład majątku osobistego tego małżonka czy w skład majątku wspólnego małżeńskiego?


więcej

Egzekucja alimentów - umorzenie egzekucji na wniosek dłużnika

Czy dłużnik alimentacyjny regularnie i w pełnej wysokości płacący zasądzone alimenty może ubiegać się o umorzenie postępowania egzekucyjnego?


więcej

Odpowiedzialność majątkowa małżonka wspólnika spółki jawnej

Czy małżonek wspólnika spółki jawnej odpowiada swoim majątkiem za długi spółki? Czy powstanie odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżeńskim?


więcej

Rozwód a zawarcie kolejnego związku małżeńskiego z tą samą osobą - majątek wspólny z pierwszego małżeństwa

Czy jeżeli małżonkowie się rozwiedli a następnie po latach zawarli ponownie związek małżeński to ich majątek wspólny z pierwszego małżeństwa staje się majątkiem wspólnym z mocy drugiego małżeństwa?


więcej

Czy dwie osoby mogą być opiekunami prawnymi? Przejęcie majątku ubezwłasnowolnionego przez opiekuna

Czy rodzeństwo może być wspólnie opiekunem prawnym dla ubezwłasnowolnionego całkowicie? Przejęcie majątku podopiecznego przez opiekuna - czy to w ogóle możliwe?


więcej

Po jakim czasie żona nabywa prawo do majątku męża?

Czy pozostawanie w małżeństwie/wspólności ustawowej przez określony czas powoduje nabycie prawa małżonka do majątku osobistego drugiego małżonka?


więcej

Zabezpieczenie alimentów - od kiedy istnieje obowiązek zapłaty

Czy obowiązek zapłaty kwoty wynikającej z postanowienia o zabezpieczeniu alimentów jest uzależniony od nadania mu klauzuli wykonalności? Od kiedy należy płacić zasądzone alimenty?


więcej

Orzeczenie o winie - zdrada po rozkładzie pożycia. Alimenty na rzecz małżonka

Czy związanie się z innym partnerem już po powstaniu separacji faktycznej w małżeństwie może być podstawą orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego? Alimenty od małżonka.


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10