Nasze porady

Świadczenia opiekuńcze a usługi opiekuńcze

Czy osoba niepełnosprawna nad którą opiekę sprawuje osoba, która otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy może ubiegać się o pomoc w formie usług opiekuńczych.


więcej

Przymusowe doprowadzenie do DPS

Co zrobić jeżeli osoba, wobec której orzeczono umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody nie chce przenieść się do DPS.


więcej

Kilka dyspozycji wkładem na wypadek śmierci w kilku bankach

Czy osoba może pozostawić kilka dyspozycji wkładem na kontach w kilku bankach?


więcej

Weryfikacja dochodów przez MOPS

Czy ośrodek pomocy społecznej może występować do ZUS i US o wskazanie dochodów strony?


więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracy

Jaki jest, zgodnie z nowymi przepisami, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony.


więcej

Osoby uprawnione do sprawienia pogrzebu

Czy spadkodawca może wskazać w testamencie kto może go pochować? Kto może sprawić pogrzeb?


więcej

Samodzielne gospodarstwo - pomoc dla studenta w Programie "Aktywny Samorząd"

Jak definiować pojęcie samodzielnego gospodarstwa domowego studenta ubiegającego się o dofinansowanie na potrzeby programu „Aktywny samorząd”.


więcej

Alimenty z funduszu alimentacyjnego a dochód przy ubieganiu się o 500+

Czy przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do dochodu należy wliczać alimenty lub/i świadczenia wypłacane przez fundusz alimentacyjny?


więcej

Czy można jeździć motorowerem (skuterem) po drodze rowerowej?

Czy skutery mogą poruszać się po drodze rowerowej?


więcej

Prawo do lokalu spółdzielczego przydzielonego jednemu małżonkowi po rozwodzie i śmierci drugiego małżonka.

Sprawa prawa spółdzielczego lokatorskiego do lokalu po rozwodzie i śmierci małżonka.


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10