Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Zbycie nieruchomości a odpłatność za DPS. Obowiązek partycypacji dzieci w opłacie za DPS

Czy środki za zbycie nieruchomości uwzględnia się w ustalaniu odpłatności za DPS. Czy uwzględnia się oszczędności?


więcej

Zasiłek chorobowy po urlopie wychowawczym

Czy po urlopie wychowawczym pracownica może iść na zwolnienie lekarskie i czy otrzyma wówczas zasiłek chorobowy?


więcej

Rodzina zastępcza a "becikowe"

Czy rodzina zastępcza może ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)?


więcej

Prawo do bezpłatnej służby zdrowia po zakończeniu wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Czy po zakończeniu wypłacania zasiłku macierzyńskiego przez ZUS osoba może korzystać, bezpłatnie, z publicznej służby zdrowia? Przez jaki okres?


więcej

Utrata prawa do renty socjalnej. Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

"Uzdrowienie" przez ZUS osoby pobierającej rentę socjalną. Odwołanie od orzeczenia lekarza orzecznika stwierdzającego, że osoba nie jest całkowicie niezdolna do pracy.


więcej

Zasiłek chorobowy po zasiłku macierzyńskim

Czy po zakończeniu okresu na który przyznano zasiłek macierzyński można ubiegać się w ZUS o zasiłek chorobowy?


więcej

Dobrowolne alimenty a dochód w pomocy społecznej

Czy alimenty płacone dobrowolnie, a nie na podstawie wyroku sądu czy ugody sądowej pomniejszają przychód przy obliczaniu dochodu dla celów pomocy społecznej?


więcej

Renta rodzinna po konkubencie

Czy można się ubiegać o rentę rodzinną po konkubencie (partnerze)?


więcej

Brak zameldowania a wniosek o rentę socjalną

Gdzie złożyć wniosek o rentę socjalną jeżeli nie jest się nigdzie zameldowanym?


więcej

Renta rodzinna a świadczenie pielęgnacyjne

Czy osoba, która ma przyznaną rentę rodzinną może się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu niepodejmowania zatrudnienia ze względu na konieczność opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10