Nasze porady

Prawo spadkowe

Dziedziczenie po bezdzietnym rodzeństwie

Kto dziedziczy po kawalerze, który nie miał potomstwa?


więcej

Odnalezienie po wielu latach pisma zawierającego spisany testament ustny

Czy testament ustny będzie ważny jeżeli pismo zawierające spisane oświadczenie spadkodawcy odnaleziono po wielu latach od śmierci spadkodawcy?


więcej

Zapis windykacyjny a długi spadkowe. Nabycie w spadku nieruchomości obciążonej hipoteką

Czy zapisobierca windykacyjny odpowiada za spłatę długów wchodzących w skład spadku? Czy za zapłatę długów odpowiada tylko ten spadkobierca, który nabył nieruchomość obciążoną hipoteką?


więcej

Czy świadczenia wypłacone przez fundusz alimentacyjny podlegają dziedziczeniu?

Czy fundusz alimentcyjny może żądać wypłaconych świadczeń od spadkobierców dłużnika alimentacyjnego?


więcej

Czy rodzeństwo może żądać od brata zapłaty zachowku po zmarłum bracie

Czy rodzeństwo zmarłego bezdzietnego brata może żądać zapłaty zachowku przez brata, który otrzymał od zmarłego mieszkanie?


więcej

Darowizna dla pasierba a zachowek

Czy pasierb, który otrzymał darowiznę od ojczyma powinien zapłacić zachowek na rzecz rodzonych dzieci spadkodawcy?


więcej

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

Czy rozdzielność majątkowa ma wpływ na dziedziczenie po małżonku? Kiedy małżonek nie dziedziczy?


więcej

Spadek po osobie samotnej. Ustne obietnice nabycia spadku. Zwrot kosztów pogrzebu

Czy "mówienie wszystkim" kto zostanie spadkobiercą jest wystarczającą przesłanką do uznania, że sporządzono testament ustny? Zwrot kosztów pogrzebu. Kto odziedziczy spadek po osobie samotnej?


więcej

Odrzucenie spadku bez zgody i wiedzy małżonka

Czy oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone bez zgody małżonka jest ważne i wywołuje skutki prawne?


więcej

Testament ze wskazaniem komu jaka rzecz ma przypaść

Czy możliwe jest nabycie na podstawie testamentu konkretnej rzeczy (np. mieszkania)?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10