Nasze porady

Prawo spadkowe

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

Czy rozdzielność majątkowa ma wpływ na dziedziczenie po małżonku? Kiedy małżonek nie dziedziczy?


więcej

Spadek po osobie samotnej. Ustne obietnice nabycia spadku. Zwrot kosztów pogrzebu

Czy "mówienie wszystkim" kto zostanie spadkobiercą jest wystarczającą przesłanką do uznania, że sporządzono testament ustny? Zwrot kosztów pogrzebu. Kto odziedziczy spadek po osobie samotnej?


więcej

Odrzucenie spadku bez zgody i wiedzy małżonka

Czy oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone bez zgody małżonka jest ważne i wywołuje skutki prawne?


więcej

Testament ze wskazaniem komu jaka rzecz ma przypaść

Czy możliwe jest nabycie na podstawie testamentu konkretnej rzeczy (np. mieszkania)?


więcej

Koszt darowizny udziału w spadku

Jaka jest wysokość opłat notarialnych za zbycie w drodze darowizny udziału w spadku?


więcej

Uczestnicy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku - dane we wniosku do sądu

Czy osoby, które odrzuciły spadek mogą być uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku?


więcej

Dział spadku po teściu. Jak przeprowadzić go najtaniej?

Podział majątku spadkowego.Zamiana mieszkań. Opłaty notarialne i sądowe.


więcej

Zrzeczenie się dziedziczenia a zachowek

Czy zrzeczenie się dziedziczenia wiąże się z jednoczesną utratą prawa do żądania zachowku?


więcej

Brak orzeczenia o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego po spadkodawcy zmarłym w 1978 r.

Czy jeżeli w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawcy zmarłym w 1978 r. nie zawarto orzeczenia o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego to można wykazywać na jego podstawie, że jest się właścicielem tego gospodarstwa?


więcej

Czy osoba obca może dziedziczyć cały spadek?

Czy kolega lub inna osoba obca może odziedziczyć cały spadek po danej osobie? Czy rodzina może żądać spadku jeżeli nie powołano jej w testamencie?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10