Nasze porady

Prawo cywilne

Umowa o dzieło - przedawnienie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia

Z jaki terminem przedawnia się roszczenie wykonującego dzieło przeciwko zamawiającemu o zapłatę wynagrodzenia?


więcej

Czy adwokat z urzędu ustanowiony w sprawie powinien sporządzić skargę kasacyjną?

Czy jeżeli sąd w postępowaniu w I lub w II instancji ustanowił dla strony adwokata (radcę prawnego) z urzędu to prawnik ten powinien także reprezentować stronę w postępowaniu kasacyjnym?


więcej

Współwłasność - czy konieczna jest zgoda współwłaścicieli na zbycie udziału w nieruchomości?

Czy współwłaściciel, który chce sprzedać swój udział w kamienicy musi mieć na to zgodę pozostałych współwłaścicieli?


więcej

Czy można wnosić o konkretnego adwokata z urzędu?

Czy strona może wnosić o ustanowienie dla niej pełnomocnikiem z urzędu konkretnego radcę prawnego lub adwokata?


więcej

Osoba w DPS a zbycie domu, której jest współwłaścicielem

Jak sprzedać dom rodziców i kupić za środki uzyskane ze sprzedaży mieszkanie jednemu z dzieci a pozostałą kwotę przekazać matce?


więcej

Przedawnienie roszczeń firm telekomunikacyjnych

Z jakim terminem przedawniają się roszczenia związane z umowami o świadczenia usług telekomunikacyjnych?


więcej

Jaką powierzchnię powinien mieć lokal socjalny?

Czy lokal socjalny powinien mieć określoną powierzchnię?


więcej

Zasiedzenie mieszkania stanowiącego samodzielną nieruchomość. Dobra i zła wiara posiadacza samoistnego

Czy nieformalna (zawarta w innej formie niż notarialna) umowa nabycia nieruchomości daje podstawy twierdzenia, że posiadacz był w dobrej wierze?


więcej

Odpowiedzialność małżonków za opłaty na rzecz spółdzielni. Rozwód a obowiązek zapłaty za czynsz

Czy jeżeli prawo spółdzielcze do lokalu należy do jednego z małżonków to drugi z nich odpowiada za zapłatę czynszu? Kto odpowiada za należności wobec spółdzielni mieszkaniowej?


więcej

Współwłasność - wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej. Czy zawsze żądanie zapłaty jest zasadne?

Czy w każdej sytuacji, w której jeden ze współwłaścicieli korzysta z rzeczy wspólnej zasadnym jest żądanie zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10