Nasze porady

Prawo cywilne

Zniesienie współwłasności w przypadku nieuregulowanego spadku po jednym ze współwłaścicieli

Jak znieść współwłasność jeżeli nie zgadzają się na to pozostali współwłaściciele, a postępowanie spadkowe po jednym z nich nie zostało przeprowadzone?


więcej

Zbycie udziału w odziedziczonym gospodarstwie rolnym a prawo pierwokupu

Czy współwłaściciel ma prawo pierwokupu jeżeli inny współwłaściciel zbywa udziały w gospodarstwie rolnym?


więcej

Wiele umów w jednym akcie notarialnym - opłaty notarialne

Czy jeżeli w jednym akcie notarialnym zawarto kilka umów zawartych pomiędzy kilkoma osobami to opłatę notarialną należy liczyć "łącznie" czy od każdej umowy osobno?


więcej

Umowa o dzieło - przedawnienie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia

Z jaki terminem przedawnia się roszczenie wykonującego dzieło przeciwko zamawiającemu o zapłatę wynagrodzenia?


więcej

Czy adwokat z urzędu ustanowiony w sprawie powinien sporządzić skargę kasacyjną?

Czy jeżeli sąd w postępowaniu w I lub w II instancji ustanowił dla strony adwokata (radcę prawnego) z urzędu to prawnik ten powinien także reprezentować stronę w postępowaniu kasacyjnym?


więcej

Współwłasność - czy konieczna jest zgoda współwłaścicieli na zbycie udziału w nieruchomości?

Czy współwłaściciel, który chce sprzedać swój udział w kamienicy musi mieć na to zgodę pozostałych współwłaścicieli?


więcej

Czy można wnosić o konkretnego adwokata z urzędu?

Czy strona może wnosić o ustanowienie dla niej pełnomocnikiem z urzędu konkretnego radcę prawnego lub adwokata?


więcej

Osoba w DPS a zbycie domu, której jest współwłaścicielem

Jak sprzedać dom rodziców i kupić za środki uzyskane ze sprzedaży mieszkanie jednemu z dzieci a pozostałą kwotę przekazać matce?


więcej

Przedawnienie roszczeń firm telekomunikacyjnych

Z jakim terminem przedawniają się roszczenia związane z umowami o świadczenia usług telekomunikacyjnych?


więcej

Jaką powierzchnię powinien mieć lokal socjalny?

Czy lokal socjalny powinien mieć określoną powierzchnię?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10