Nasze porady

Prawo cywilne

Osoba w DPS a zbycie domu, której jest współwłaścicielem

Jak sprzedać dom rodziców i kupić za środki uzyskane ze sprzedaży mieszkanie jednemu z dzieci a pozostałą kwotę przekazać matce?


więcej

Przedawnienie roszczeń firm telekomunikacyjnych

Z jakim terminem przedawniają się roszczenia związane z umowami o świadczenia usług telekomunikacyjnych?


więcej

Jaką powierzchnię powinien mieć lokal socjalny?

Czy lokal socjalny powinien mieć określoną powierzchnię?


więcej

Zasiedzenie mieszkania stanowiącego samodzielną nieruchomość. Dobra i zła wiara posiadacza samoistnego

Czy nieformalna (zawarta w innej formie niż notarialna) umowa nabycia nieruchomości daje podstawy twierdzenia, że posiadacz był w dobrej wierze?


więcej

Odpowiedzialność małżonków za opłaty na rzecz spółdzielni. Rozwód a obowiązek zapłaty za czynsz

Czy jeżeli prawo spółdzielcze do lokalu należy do jednego z małżonków to drugi z nich odpowiada za zapłatę czynszu? Kto odpowiada za należności wobec spółdzielni mieszkaniowej?


więcej

Współwłasność - wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej. Czy zawsze żądanie zapłaty jest zasadne?

Czy w każdej sytuacji, w której jeden ze współwłaścicieli korzysta z rzeczy wspólnej zasadnym jest żądanie zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu?


więcej

Leczenie psychiatryczne bez zgody. Ubezwłasnowolnienie - niemożność uzyskania zaświadczenia lekarskiego

Co można zrobić jeżeli lekarz psychiatra odmawia wydania orzeczenia (świadectwa) o stanie psychicznym osoby, niezbędnego do wszczęcia postępowania o leczenie psychiatryczne bez zgody i o ubezwłasnowolnienie?


więcej

Czy roszczenie banku się przedawniło?

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń banku z tytułu umowy kredytu. Uznanie roszczenia.


więcej

Użyczenie mieszkania dziecku jako powód wypowiedzenia umowy najmu

Czy jeżeli najemca zezwoli na zamieszkanie w lokalu swojemu dziecku bez zgody właściciela to właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę najmu?


więcej

Lokal socjalny - czy można wnosić o zmianę lokalu na lokal o lepszych warunkach?

Czy można odmówić przyjęcia lokalu socjalnego zaproponowanego przez gminę i żądać skierowania do lokalu o lepszym standardzie?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10