Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Osoba chora psychicznie - umieszczenie w DPS bez zgody

Kto może złożyć wniosek o umieszczenie osoby w DPS bez zgody?


więcej

Ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie psychiatryczne na jednej rozprawie

Czy sąd w jednym postępowaniu może orzec o ubezwłasnowolnieniu i leczeniu psychiatrycznym bez zgody?


więcej

Czy opiekun prawny ponosi odpłatność za pobyt ubezwłasnowolnionego w DPS lub w szpitalu psychiatrycznym?

Czy w przypadku umieszczenia ubezwłasnowolnionego całkowicie w domu pomocy społecznej opiekun prawny płaci ze swojego majątku za pobyt tej osoby?


więcej

Wyprowadzenie się z mieszkania a zapłata czynszu. Współnajem małżonków. Podział majątku małżeńskiego

Czy jeżeli jeden z małżonków wyprowadził się z mieszkania komunalnego to gmina ma prawo go pozwać o zapłatę czynszu? Podział majątku wspólnego małżeńskiego.


więcej

Odpowiedzialność za długi małżonka sprzed ślubu

Czy małżonek musi spłacać długi żony/męża powstałe przed zawarciem małżeństwa (powstaniem wspólności ustawowej małżeńskiej)?


więcej

Wyrok zaoczny w sprawie o alimenty

Co stanie się kiedy ojciec dziecka nie stawi się na rozprawie w sprawie o alimenty?


więcej

Czy małżonek musi informować o swoim majątku osobistym? Zgoda małżonka na zbycie majątku osobistego

Czy mąż ma obowiązek poinformowania żony o tym, że nabył w drodze darowizny nieruchomość. Czy może sprzedać swoją działkę bez zgody żony?


więcej

Alimenty dla byłego małżonka, który nie ubiega się o pomoc społeczną

Czy odmowa korzystania z pomocy społecznej może być podstawą do oddalenia pozwu byłego małżonka o alimenty?


więcej

Klauzula zrzeczenia się roszczeń alimentacyjnych w wyroku rozwodowym

Czy w wyroku rozwodowym sąd może orzec, że małżonkowie wzajemnie zrzekają się swoich roszczeń o alimenty?


więcej

Odpowiedzialność opiekuna prawnego za długi ubezwłasnowolnionego całkowicie

Czy opiekun prawny musi ze swojego majątku spłacać długi ubezwłasnowolnionego całkowicie?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10