Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wyrok zaoczny w sprawie o alimenty

Co stanie się kiedy ojciec dziecka nie stawi się na rozprawie w sprawie o alimenty?


więcej

Czy małżonek musi informować o swoim majątku osobistym? Zgoda małżonka na zbycie majątku osobistego

Czy mąż ma obowiązek poinformowania żony o tym, że nabył w drodze darowizny nieruchomość. Czy może sprzedać swoją działkę bez zgody żony?


więcej

Alimenty dla byłego małżonka, który nie ubiega się o pomoc społeczną

Czy odmowa korzystania z pomocy społecznej może być podstawą do oddalenia pozwu byłego małżonka o alimenty?


więcej

Klauzula zrzeczenia się roszczeń alimentacyjnych w wyroku rozwodowym

Czy w wyroku rozwodowym sąd może orzec, że małżonkowie wzajemnie zrzekają się swoich roszczeń o alimenty?


więcej

Odpowiedzialność opiekuna prawnego za długi ubezwłasnowolnionego całkowicie

Czy opiekun prawny musi ze swojego majątku spłacać długi ubezwłasnowolnionego całkowicie?


więcej

Alimenty na żonę

Czy żona może żądać alimentów od męża?


więcej

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej "wstecz" po zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej

Czy sąd może orzec o rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jeżeli małżonkowie zawarli umowę małżeńską majątkową o rozdzielności majątkowej?


więcej

Czy sąd może kogoś zmusić do bycia opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionego?

Czy można uchylić się od sprawowania opieki prawnej nad ubezwłasnowolnionym członkiem rodziny?


więcej

Po jakim okresie od wyroku świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Ile czasu musi upłynąć od wyroku zasądzającego alimenty aby pobierać świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


więcej

Odpowiedzialność dziadków za alimenty na rzecz wnuka

Czy matka ojca niepłacącego alimentów odpowiada za zapłatę alimentów. Odpowiedzialność babci dziecka za alimentację.


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10