Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Klauzula zrzeczenia się roszczeń alimentacyjnych w wyroku rozwodowym

Czy w wyroku rozwodowym sąd może orzec, że małżonkowie wzajemnie zrzekają się swoich roszczeń o alimenty?


więcej

Odpowiedzialność opiekuna prawnego za długi ubezwłasnowolnionego całkowicie

Czy opiekun prawny musi ze swojego majątku spłacać długi ubezwłasnowolnionego całkowicie?


więcej

Alimenty na żonę

Czy żona może żądać alimentów od męża?


więcej

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej "wstecz" po zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej

Czy sąd może orzec o rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jeżeli małżonkowie zawarli umowę małżeńską majątkową o rozdzielności majątkowej?


więcej

Czy sąd może kogoś zmusić do bycia opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionego?

Czy można uchylić się od sprawowania opieki prawnej nad ubezwłasnowolnionym członkiem rodziny?


więcej

Po jakim okresie od wyroku świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Ile czasu musi upłynąć od wyroku zasądzającego alimenty aby pobierać świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


więcej

Odpowiedzialność dziadków za alimenty na rzecz wnuka

Czy matka ojca niepłacącego alimentów odpowiada za zapłatę alimentów. Odpowiedzialność babci dziecka za alimentację.


więcej

Prawo najmu lokalu jako nakład z majątku osobistego na majątek wspólny małżeński

Czy fakt, iż przed zawarciem małżeństwa jeden z małżonków był najemcą lokalu, który został następnie wykupiony wspólnie przez małżonków, rodzi po stronie małżonka roszczenie o zwrot nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny?


więcej

Czy po rozwodzie żona ma obowiązek powrotu do nazwiska panieńskiego?

Jakie nazwisko nosi żona po orzeczeniu rozwodu.


więcej

Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego - majątek wspólny czy majątek osobisty (odrębny)

Czy gospodarstwo nabyte na podstawie umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego przez jednego z małżonków wchodzi w skład majątku osobistego tego małżonka czy w skład majątku wspólnego małżeńskiego?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10