Nasze porady

Wysokość zasiłku stałego dla osoby niepełnosprawnej, prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe

Jaka jest górna granica wysokości zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osoby samotnej?


więcej

Zachowek dla dziecka po śmierci jego babci

Czy rodzic powinien podzielić się ze swoim dzieckiem spadkiem po swoim rodzicu?


więcej

Egzekucja długów jednego ze współwłaścicieli z nieruchomości wspólnej

Czy komornik może zlicytować nieruchomość stanowiącą współwłasność, jeżeli dłużnikiem jest tylko jeden ze współwłaścicieli?


więcej

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka zamieszkującego na stałe w Anglii

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka, które na stałe zamieszkuje w Wielkiej Brytanii?


więcej

Pobyt w domu pomocy społecznej a wypowiedzenie umowy najmu z powodu niezamieszkiwania

Czy gmina może wypowiedzieć umowę najmu najemcy, który z powodu stanu zdrowia znalazł się w domu pomocy społecznej, a w mieszkaniu zostało jego dziecko? Czy pobyt w DPS wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania?


więcej

Przedawnienie zobowiązań w podatku VAT

Jaki jest termin przedawnienia podatku VAT? Kiedy następuje przerwanie biegu przedawnienia takiej zaległości?


więcej

Przystąpienie wierzyciela do postępowania spadkowego po zmarłym dłużniku. Kryterium spłaty długów spadkowych

Czy wierzyciel zmarłego dłużnika może przystąpić do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po dłużniku jako strona postępowania? W jakiej kolejności zaspokajane są długi spadkowe?


więcej

Zgłoszenie przestępstwa ponad rok po jego popełnieniu - pobicie

Czy można na Policji zgłosić pobicie jeżeli minęło od niego już ponad rok?


więcej

Zachowek po ciotce

Czy można się ubiegać o zachowek po zmarłej siostrze matki?


więcej

Becikowe a dochody członków rodziny

Czy ustalając prawo do becikowego bierze się pod uwagę dochody wszystkich osób zamieszkujących z rodzicami narodzonego dziecka?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10