Nasze porady

Pobyt w domu pomocy społecznej a wypowiedzenie umowy najmu z powodu niezamieszkiwania

Czy gmina może wypowiedzieć umowę najmu najemcy, który z powodu stanu zdrowia znalazł się w domu pomocy społecznej, a w mieszkaniu zostało jego dziecko? Czy pobyt w DPS wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania?


więcej

Przedawnienie zobowiązań w podatku VAT

Jaki jest termin przedawnienia podatku VAT? Kiedy następuje przerwanie biegu przedawnienia takiej zaległości?


więcej

Przystąpienie wierzyciela do postępowania spadkowego po zmarłym dłużniku. Kryterium spłaty długów spadkowych

Czy wierzyciel zmarłego dłużnika może przystąpić do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po dłużniku jako strona postępowania? W jakiej kolejności zaspokajane są długi spadkowe?


więcej

Zgłoszenie przestępstwa ponad rok po jego popełnieniu - pobicie

Czy można na Policji zgłosić pobicie jeżeli minęło od niego już ponad rok?


więcej

Zachowek po ciotce

Czy można się ubiegać o zachowek po zmarłej siostrze matki?


więcej

Becikowe a dochody członków rodziny

Czy ustalając prawo do becikowego bierze się pod uwagę dochody wszystkich osób zamieszkujących z rodzicami narodzonego dziecka?


więcej

Pożyczka dla zięcia - podatek od czynności cywilnoprawnych

Jaki podatek wiąże się z pożyczką udzieloną przez teścia zięciowi?


więcej

Wynagrodzenie za uczestnictwo w stażu a opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Staż rehabilitacyjny a dochód w świetle ustawy o pomocy społecznej i opłata za DPS.


więcej

Uprawnienia do kierowania mikroautami (mikrocar'ami)

Jakie dokumenty uprawniają do kierowania czterokołowcami i innymi mikrosamochodami.


więcej

Zabezpieczenie spadkobiercy przed egzekucją ze spadku

Jak przekazać zadłużonemu dziecku majątek w drodze spadku aby komornik nie zajął tego majątku.


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10