Nasze porady

Ubieganie się o rentę socjalną a ubezpieczenie zdrowotne

Czy osoba ubiegająca się o rentę socjalną może korzystać bezpłatnie z opieki zdrowotnej?


więcej

Działalność gospodarcza a wymiar urlopu

Czy okres prowadzenia działalności gospodarczej jest brany pod uwagę przy ustalaniu wymiaru urlopu należnego pracownikowi?


więcej

Odpowiedzialność karba za niewskazanie we wniosku o emeryturę okresu składkowego

Czy pominięcie we wniosku o emeryturę okresu pracy za granicą wiąże się z odpowiedzialnością karną z art. 233 kk?


więcej

Odrzucenie spadku po ojcu a zachowek po zmarłym później dziadku

Czy odrzucenie spadku po rodzicu powoduje, że nie można dziedziczyć i ubiegać się o zachowek po zmarłym później dziadku?


więcej

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Kiedy można podzielić majątek wspólny małżeński jeżeli wspólność majątkowa została zniesiona w wyniku orzeczenia rozwodu?


więcej

Stypendia studenckie a dochód w zasiłkach rodzinnych i 500+

Czy stypendia otrzymywane przez studentów bierze się pod uwagę przy ustalaniu dochodu dla celów zasiłków rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (500+)?


więcej

Odpowiedzialność za sprowadzenie z zagranicy leku zawierającego sibutraminę

Czy sprowadzenie do Polski leku z zagranicy, którego nie ma w obrocie w Polsce wiąże się z konsekwencjami karnymi lub innymi?


więcej

Zatarcie skazania w przypadku zawieszenia kary pozbawienia wolności i zasądzenia nawiązki

Kiedy ulega zatarciu skazanie w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone oraz zasądzono środek karny - nawiązkę?


więcej

Czy komornik ma prawo zająć zwrot podatku?

Czy zwrot podatku z tytułu ulgi na dzieci podlega zajęciu egzekucyjnemu?


więcej

Zmiana nazwiska dziecka a obowiązek alimentacyjny rodzica

Czy obowiązek alimentacyjny ojca dziecka wobec niego wygasa w sytuacji, w której dziecko zmienia nazwisko?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10