Nasze porady

Prawo podatkowe

Dyspozycja na wypadek śmierci - podatek od spadków i darowizn

Czy nabycie środków pieniężnych z konta zmarłego na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci podlega podatkowi od spadków?


więcej

Korepetycje - legalizacja niezgłoszonej działalności

Jaka kara grozi za udzielanie korepetycji "na czarno", bez zgłoszenia dochodu do podatku?


więcej

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania celne

Czy za zobowiązania z tytułu cła odpowiadają oboje małżonkowie nawet jeżeli tylko jeden z nich prowadził działalność gospodarczą?


więcej

Darowizna pieniędzy - zwolnienie z podatku. Surogacja

Podatek od darowizny pieniędzy. Czy darowane pieniądze wchodzą w skład majątku małżeńskiego?


więcej

Podatek od spadku, który został nabyty w 2006 r.

Jaki podatek płaci się od spadku jeżeli spadkodawca zmarł przed 2007 r.


więcej
1  |  2  |  3  |  4