Nasze porady

Prawo pracy

Umowa o pracę w ramach rezydentury - obniżenie wymiaru czasu pracy w czasie urlopu wychowawczego

Lekarz - powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wykorzystaniu zaległego i aktualnego urlopu wypoczynkowego.


więcej

Odprawa pośmiertna

Czy pracodawca ma obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej?


więcej

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - kwota wolna od potrąceń

Ile komornik może zająć z wypłaty za pracę?


więcej

Wynagrodzenie w walucie obcej

Czy można wypłacać wynagrodzenie w innej walucie niż złoty?


więcej

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony

Brak uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.


więcej

Zajęcie odprawy emerytalnej

Czy odprawa emerytalna może być zajęta przez komornika na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę?


więcej
1  |  2  |  3  |  4