Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Renta socjalna a renta rodzinna

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może ubiegać się o rentę rodzinną?


więcej

Podjęcie studiów a renta rodzinna z KRUS

Warunki do uzyskania prawa do renty rodzinnej z KRUS.


więcej

Podjęcie pracy a utrata prawa do renty

Czy podjęcie zatrudnienia może być powodem odmowy przyznania przez ZUS renty socjalnej, w sytuacji kiedy była ona już poprzednio przyznana?


więcej

Zamieszkiwanie poza granicami Polski a odpłatność za pobyt rodzica w polskim domu pomocy społecznej

Czy ustalając odpłatność jaką ma ponosić dziecko, przebywające poza krajem, za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, MOPS musi wziąć pod uwagę nie tylko dochody poza granicami Polski, ale także koszty życia tam?


więcej

Wolontariat a status bezrobotnego

Czy wykonywanie pracy jako wolontariusz wiąże się z utratą statusu osoby bezrobotnej?


więcej

Działalność gospodarcza - maksymalna stawka ubezpieczenia chorobowego a zasiłek macierzyński

Czy przerwanie ubezpieczenia chorobowego na 30 dni a następnie ponowne zgłoszenie się do tego ubezpieczenia z zadeklarowaną maksymalną stawką spowoduje, że ZUS będzie wypłacał zasiłek macierzyński w maksymalnej wysokości?


więcej

Zbycie nieruchomości a odpłatność za DPS. Obowiązek partycypacji dzieci w opłacie za DPS

Czy środki za zbycie nieruchomości uwzględnia się w ustalaniu odpłatności za DPS. Czy uwzględnia się oszczędności?


więcej

Zasiłek chorobowy po urlopie wychowawczym

Czy po urlopie wychowawczym pracownica może iść na zwolnienie lekarskie i czy otrzyma wówczas zasiłek chorobowy?


więcej

Rodzina zastępcza a "becikowe"

Czy rodzina zastępcza może ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)?


więcej

Prawo do bezpłatnej służby zdrowia po zakończeniu wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Czy po zakończeniu wypłacania zasiłku macierzyńskiego przez ZUS osoba może korzystać, bezpłatnie, z publicznej służby zdrowia? Przez jaki okres?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10