Nasze porady

Prawo cywilne

Zagraniczne akty stanu cywilnego a postępowanie cywilne

Czy można przedłożyć w sądzie zagraniczny akt stanu cywilnego? Czy należy taki akt przedłożyć z jego tłumaczeniem przysięgłym?


więcej

Opłata notarialna od umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

Jakiej opłaty zarządać może notariusz za sporządzenie umowy zrzeczenia się dziedziczenia?


więcej

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

Z jakimi opłatami sądowymi musi liczyć się osoba zamierzająca wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie?


więcej

Pozew przeciwko osobie prowadzącej działalność gosp. - adres zamieszkania czy adres firmy?

Jaki adres należy wskazać składając pozew przeciwko osobie prowadzącej działalność gospodarczą?


więcej

Pełnomocnik z urzędu w celu sporządzenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Czy można się ubiegać w polskim sądzie o pełnomocnika z urzędu w celu sporządzenia skargi do ETPC w Strasburgu?


więcej

Stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych współwłaścicielach. Zasiedzenie

Czy współwłaściciel może nabyć udziały w nieruchomości od nieżyjących współwłaścicieli. Czy może zasiedzieć te udziały?


więcej

Wypowiedzenie najmu mieszkania przez najemcę

W jaki sposób może wypowiedzieć umowę najmu najemca lokalu mieszkalnego.


więcej

Obowiązek partycypacji w czynszu najmu. Brat nie dokłada się do czynszu

Co zrobić jeżeli osoba korzystająca z mieszkania nie chce uczestniczyć w płatnościach za czynsz i media?


więcej

Pobieranie dodatku mieszkaniowego a wypowiedzenie umowy najmu

Czy w czasie kiedy lokator ma przyznany dodatek mieszkaniowy właściciel może wypowiedzieć umowę najmu?


więcej

Kiedy osoba nie wywiązuje się z zawartej umowy przedwstępnej

Jakie konsekwencje rodzi niewywiązanie się z przedwstępnej umowy zbycia mieszkania?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10