Nasze porady

Prawo cywilne

Pełnomocnik z urzędu w celu sporządzenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Czy można się ubiegać w polskim sądzie o pełnomocnika z urzędu w celu sporządzenia skargi do ETPC w Strasburgu?


więcej

Stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych współwłaścicielach. Zasiedzenie

Czy współwłaściciel może nabyć udziały w nieruchomości od nieżyjących współwłaścicieli. Czy może zasiedzieć te udziały?


więcej

Wypowiedzenie najmu mieszkania przez najemcę

W jaki sposób może wypowiedzieć umowę najmu najemca lokalu mieszkalnego.


więcej

Obowiązek partycypacji w czynszu najmu. Brat nie dokłada się do czynszu

Co zrobić jeżeli osoba korzystająca z mieszkania nie chce uczestniczyć w płatnościach za czynsz i media?


więcej

Pobieranie dodatku mieszkaniowego a wypowiedzenie umowy najmu

Czy w czasie kiedy lokator ma przyznany dodatek mieszkaniowy właściciel może wypowiedzieć umowę najmu?


więcej

Kiedy osoba nie wywiązuje się z zawartej umowy przedwstępnej

Jakie konsekwencje rodzi niewywiązanie się z przedwstępnej umowy zbycia mieszkania?


więcej

Konkubinat - mieszkanie konkubiny, wspólny kredyt hipoteczny

Sytuacja osoby, która razem z partnerem zaciągnęła kredyt hipoteczny na mieszkanie należące tylko do jednego z partnerów.


więcej

Zniesienie współwłasności w przypadku nieuregulowanego spadku po jednym ze współwłaścicieli

Jak znieść współwłasność jeżeli nie zgadzają się na to pozostali współwłaściciele, a postępowanie spadkowe po jednym z nich nie zostało przeprowadzone?


więcej

Zbycie udziału w odziedziczonym gospodarstwie rolnym a prawo pierwokupu

Czy współwłaściciel ma prawo pierwokupu jeżeli inny współwłaściciel zbywa udziały w gospodarstwie rolnym?


więcej

Wiele umów w jednym akcie notarialnym - opłaty notarialne

Czy jeżeli w jednym akcie notarialnym zawarto kilka umów zawartych pomiędzy kilkoma osobami to opłatę notarialną należy liczyć "łącznie" czy od każdej umowy osobno?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10