Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Czy można zostać opiekunem prawnym bez ubezwłasnowolnienia?

Czy można reprezentować osobę otępiałą bez jej ubezwłasnowolniania?


więcej

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie - brak świadectwa lekarskiego

Czy brak zaświadczenia lekarskiego o stanie psychicznym powoduje niemożność przeprowadzenia postępowania o ubezwłasnowolnienie?


więcej

Niespłacony kredyt hipoteczny - egzekucja z majątku małżonka

Czy bank może prowadzić egzekucję niespłaconego kredytu z majątku małżonka?


więcej

Osoba chora psychicznie - umieszczenie w DPS bez zgody

Kto może złożyć wniosek o umieszczenie osoby w DPS bez zgody?


więcej

Ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie psychiatryczne na jednej rozprawie

Czy sąd w jednym postępowaniu może orzec o ubezwłasnowolnieniu i leczeniu psychiatrycznym bez zgody?


więcej

Czy opiekun prawny ponosi odpłatność za pobyt ubezwłasnowolnionego w DPS lub w szpitalu psychiatrycznym?

Czy w przypadku umieszczenia ubezwłasnowolnionego całkowicie w domu pomocy społecznej opiekun prawny płaci ze swojego majątku za pobyt tej osoby?


więcej

Wyprowadzenie się z mieszkania a zapłata czynszu. Współnajem małżonków. Podział majątku małżeńskiego

Czy jeżeli jeden z małżonków wyprowadził się z mieszkania komunalnego to gmina ma prawo go pozwać o zapłatę czynszu? Podział majątku wspólnego małżeńskiego.


więcej

Odpowiedzialność za długi małżonka sprzed ślubu

Czy małżonek musi spłacać długi żony/męża powstałe przed zawarciem małżeństwa (powstaniem wspólności ustawowej małżeńskiej)?


więcej

Wyrok zaoczny w sprawie o alimenty

Co stanie się kiedy ojciec dziecka nie stawi się na rozprawie w sprawie o alimenty?


więcej

Czy małżonek musi informować o swoim majątku osobistym? Zgoda małżonka na zbycie majątku osobistego

Czy mąż ma obowiązek poinformowania żony o tym, że nabył w drodze darowizny nieruchomość. Czy może sprzedać swoją działkę bez zgody żony?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10