Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zgoda sądu opiekuńczego na zbycie nieruchomości odziedziczonej przez nieletnie dziecko

Jak starać się o zezwolenie sądu rodzinnego na sprzedaż nieruchomości odziedziczonej przez dziecko? Czy można złożyć stosowny wniosek przed sporządzeniem spisu inwentarza?


więcej

Celowe generowanie długów a odpowiedzialność małżonka. Podział majątku małżeńskiego

Czy małżonek ma możliwość celowych działań mających na celu zmniejszenie majątku wspólnego do podziału?


więcej

Czy można zostać opiekunem prawnym bez ubezwłasnowolnienia?

Czy można reprezentować osobę otępiałą bez jej ubezwłasnowolniania?


więcej

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie - brak świadectwa lekarskiego

Czy brak zaświadczenia lekarskiego o stanie psychicznym powoduje niemożność przeprowadzenia postępowania o ubezwłasnowolnienie?


więcej

Niespłacony kredyt hipoteczny - egzekucja z majątku małżonka

Czy bank może prowadzić egzekucję niespłaconego kredytu z majątku małżonka?


więcej

Osoba chora psychicznie - umieszczenie w DPS bez zgody

Kto może złożyć wniosek o umieszczenie osoby w DPS bez zgody?


więcej

Ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie psychiatryczne na jednej rozprawie

Czy sąd w jednym postępowaniu może orzec o ubezwłasnowolnieniu i leczeniu psychiatrycznym bez zgody?


więcej

Czy opiekun prawny ponosi odpłatność za pobyt ubezwłasnowolnionego w DPS lub w szpitalu psychiatrycznym?

Czy w przypadku umieszczenia ubezwłasnowolnionego całkowicie w domu pomocy społecznej opiekun prawny płaci ze swojego majątku za pobyt tej osoby?


więcej

Wyprowadzenie się z mieszkania a zapłata czynszu. Współnajem małżonków. Podział majątku małżeńskiego

Czy jeżeli jeden z małżonków wyprowadził się z mieszkania komunalnego to gmina ma prawo go pozwać o zapłatę czynszu? Podział majątku wspólnego małżeńskiego.


więcej

Odpowiedzialność za długi małżonka sprzed ślubu

Czy małżonek musi spłacać długi żony/męża powstałe przed zawarciem małżeństwa (powstaniem wspólności ustawowej małżeńskiej)?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10