Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Ustalenie ojcostwa, alimenty, zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych i związanych z ojcostwem

Jak ubiegać się o alimenty na dziecko, co do którego ojcostwo nie zostało ustalone. Zasądzenie alimentów podczas ciąży.


więcej

Egzekucja alimentów z wynagrodzenia małżonka

Czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę małżonka dłużnika alimentacyjnego?


więcej

Przekształcenie prawa spółdzielczego lokatorskiego we własnościowe w czasie trwania małżeństwa. Spłata długów małżonka a podział majątku wspólnego

Przekształcenie prawa spółdzielczego lokatorskiego należącego do męża w spółdzielcze własnościowe w czasie trwania małżeństwa. Spłata długów męża a podział majątku wspólnego małżeńskiego.


więcej

Ubezwłasnowolnienie a obowiązek alimentacyjny

Czy osoba ubezwłasnowolniona ma nadal płacić alimenty na niepełnoletnie dziecko?


więcej

Moc prawna umów zawartych przez ubezwłasnowolnionego cześciowo

Czy umowy zawarte przez ubezwłasnowolnionego częściowo są ważne i wywołują skutki prawne?


więcej

Zgoda sądu opiekuńczego na zbycie nieruchomości odziedziczonej przez nieletnie dziecko

Jak starać się o zezwolenie sądu rodzinnego na sprzedaż nieruchomości odziedziczonej przez dziecko? Czy można złożyć stosowny wniosek przed sporządzeniem spisu inwentarza?


więcej

Celowe generowanie długów a odpowiedzialność małżonka. Podział majątku małżeńskiego

Czy małżonek ma możliwość celowych działań mających na celu zmniejszenie majątku wspólnego do podziału?


więcej

Czy można zostać opiekunem prawnym bez ubezwłasnowolnienia?

Czy można reprezentować osobę otępiałą bez jej ubezwłasnowolniania?


więcej

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie - brak świadectwa lekarskiego

Czy brak zaświadczenia lekarskiego o stanie psychicznym powoduje niemożność przeprowadzenia postępowania o ubezwłasnowolnienie?


więcej

Niespłacony kredyt hipoteczny - egzekucja z majątku małżonka

Czy bank może prowadzić egzekucję niespłaconego kredytu z majątku małżonka?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10