Nasze porady

Czy muszę ustanowić pełnomocnika do doręczeń?

Pełnomocnik do doręczeń - czy sąd doręcza korespondencję za granicę?


więcej

Odziedziczenie mieszkania a wypowiedzenie najmu lokalu komunalnego

Czy jeżeli odziedziczy się mieszkanie po rodzicu a mieszka się w lokalu komunalnym to gmina może wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego?


więcej

Wstąpienie w stosunek najmu po prababci. Tytuł prawny do lokalu po opuszczeniu go przez najemcę

Czy można wstąpić w stosunek najmu po prababci według przepisów obowiązujących przed lipcem 2001 r.?


więcej

Tłumacz w postępowaniu administracyjnym

Jeżeli stroną w postępowaniu administracyjnym jest osoba niemówiąca po polsku to kto powinien zorganizować tłumacza i kto za niego płaci? Czy musi to być tłumacz przysięgły?


więcej

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności a świadczenia z pomocy społecznej

Czy osoba skazana, która ma przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, może korzystać z pomocy społecznej?


więcej

Renta rodzinna a podjęcie zatrudnienia na umowę o pracę

Czy renta rodzinna zostanie zabrana kiedy osoba ją pobierająca podejmie zatrudnienie?


więcej

Czy żądanie zapłaty odsetek jest słuszne?

Czy można żądać zapłaty odsetek jeżeli nie określono ich w ugodzie/umowie?


więcej

Przywrócenie obywatelstwa po uprzednim jego zrzeczeniu się

Czy można ubiegać się o przywrócenie polskiego obywatelstwa po wcześniejszym jego zrzeczeniu się?


więcej

Czy osoba ubezwłasnowolniona częściowo może wyjechać sama za granicę?

Czy kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ma wpływ na decyzję tej osoby o wyjeździe zagranicznym?


więcej

Zapłata zachowku - kto płaci za przekaz pocztowy

Czy można potrącić z kwoty zachowku opłatę za przekaz pocztowy?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10