Nasze porady

Samodzielne gospodarstwo - pomoc dla studenta w Programie "Aktywny Samorząd"

Jak definiować pojęcie samodzielnego gospodarstwa domowego studenta ubiegającego się o dofinansowanie na potrzeby programu „Aktywny samorząd”.


więcej

Alimenty z funduszu alimentacyjnego a dochód przy ubieganiu się o 500+

Czy przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do dochodu należy wliczać alimenty lub/i świadczenia wypłacane przez fundusz alimentacyjny?


więcej

Czy można jeździć motorowerem (skuterem) po drodze rowerowej?

Czy skutery mogą poruszać się po drodze rowerowej?


więcej

Prawo do lokalu spółdzielczego przydzielonego jednemu małżonkowi po rozwodzie i śmierci drugiego małżonka.

Sprawa prawa spółdzielczego lokatorskiego do lokalu po rozwodzie i śmierci małżonka.


więcej

Zaległe składki z działalności gospodarczej a renta wypadkowa

Czy fakt zalegania ze składkami ma wpływ na prawo do renty z tytułu choroby zawodowej?


więcej

Przekształcenie w czasie trwania małżeństwa lokalu spółdzielczego należącego do jednego z małżonków w prawo własności

Do kogo należało mieszkanie jeżeli zostało wykupione w czasie trwania małżeństwa, a wcześniej prawo spółdzielcze należało do jednego tylko małżonka?


więcej

Możliwość umorzenia zaległych alimentów

Czy można się ubiegać o umorzenie zaległych, niezapłaconych alimentów?


więcej

Ochrona danych świadka w sprawie karnej

Czy świadek może żądać, aby sąd utajnił jego dane?


więcej

Dziedziczenie wierzytelności z tytułu spłaty ustalonej w dziale spadku

Czy dług z niewykonanej ugody w sprawie działu spadku podlega dziedziczeniu?


więcej

Darowizna i służebność mieszkania a opłaty za dom pomocy społecznej

Czy to, że osoba przebywająca w domu pomocy społecznej podarowała swoje mieszkania powoduje, że obdarowany powinien sprzedać to mieszkanie i płacić z tych pieniędzy na DPS?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10