Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Dokument tożsamości a badania lekarskie

Jaki dokument tożsamości należy przedłożyć ubiegając się o świadczenia medyczne opłacane z NFZ.


więcej

Urodzenie dziecka a renta rodzinna

Czy osoba pobierająca rentę rodzinną straci to świadczenie po urodzeniu dziecka?


więcej

Pomoc na kontynuację nauki a podjęcie pracy

Czy osoba usamodzielniana otrzymującą pomoc na kontynuację nauki straci tą pomoc po podjęciu zatrudnienia?


więcej

Opiekun prawny a odpłatność za pobyt osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej

Czy opiekun prawny jest zobowiązany do pokrywania, ze swojego majątku, opłat za pobyt osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie w DPS?


więcej

Problem z wysokością odpłatności za dom pomocy społecznej

Różnice pomiędzy odpłatnością za DPS żądaną przez dom pomocy społecznej a kwotą potrącaną przez ZUS.


więcej

Odpłatność za pobyt w DPS. Zatajenie dochodów w toku postępowania o ustalenie odpłatności

Kto ponosi odpowiedzialność za zapłatę za pobyt osoby w domu pomocy społecznej. Co zrobić gdy osoba zataiła swoje prawdziwe dochody przed MOPS.


więcej

Wysoki zasiłek chorobowy i macierzyński dla osoby współpracującej w ciąży

Wysoki zasiłek macierzyński i chorobowy dla kobiety w ciąży zgłoszonej do ubezpieczenia społecznego jako osoba współpracująca.


więcej

Zasiłek pielęgnacyjny a ubezpieczenie zdrowotne

Czy przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wiąże się z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym?


więcej

Zbycie nieruchomości a odpłatność za DPS

Czy zbycie nieruchomości ma wpływ na wysokość odpłatności za dom pomocy społecznej?


więcej

Nauka w studium a renta rodzinna

Czy słuchacz szkoły policealnej (studium) może otrzymywać rentę rodzinną do ukończenia tej szkoły, jeżeli 25 rok życia ukończy w ostatnim roku nauki w szkole?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10