Nasze porady

Prawo spadkowe

Czy można zbyć udział w spadku?

Zbycie udziału w spadku/zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku.


więcej

Obowiązek zapłaty zachowku istnieje po sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Czy spadkobierca testamentowy ma obowiązek zapłaty zachowku jeżeli sprzedał odziedziczony dom?


więcej

Czy żona zmarłego syna dziedziczy po teściach?

Czy żona zmarłego dziecka nabywa spadek po rodzicach zmarłego męża?


więcej

Możliwość zmiany postanowienia o dziale spadku po oddaleniu apelacji

Czy można złożyć skargę kasacyjną na postanowienie o dziale spadku? Czy po uprawomocnieniu się (oddalenie apelacji) orzeczenia o dziale spadku można się ubiegać o jego zmianę?


więcej

Odrzucenie spadku w Niemczech (i w Polsce) po obywatelu polskim

Jak odrzucić spadek po spadkodawcy zamieszkującym stale w Niemczech, który nie posiadał obywatelstwa niemieckiego.


więcej

Jak przerwać przedawnienie zachowku

Co zrobić żeby przerwać bieg przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku?


więcej

Spadek po dziadku - pominięcie wnuka w dziedziczeniu gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przez wnuków w 1987 r.


więcej

Co trzeba zrobić aby przyjąć spadek przez nieletniego?

Jakie czynności powinien wykonać rodzic aby w imieniu dziecka złożyć oświadczenie o przyjęciu przez dziecko spadku?


więcej

Testament a dyspozycja na wypadek śmierci

Dyspozycja na wypadek śmierci a późniejszy testament


więcej

Odpowiedzialność za długi brata po zwrocie darowanej nieruchomości

Czy rodzeństwo odpowiada za długi brata po jego śmierci? Czy zwrócenie przez osobę darowanej nieruchomości (również w formie darowizny) rodzi odpowiedzialność za długi darczyńcy?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10