Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Egzekucja alimentów - czy można żądać płacenia alimentów bezpośrdnio do rąk pełnoletniego dziecka?

Czy można zmusić komornika i pełnoletnie dziecko, aby alimenty były płacone bez pośrednictwa komornika?


więcej

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego a klauzula wykonalności

Czy jeżeli sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia o alimenty to trzeba składać wniosek o nadanie postanowieniu klauzuli wykonalności czy też sąd nada tą klauzulę z urzędu?


więcej

Sądowe ustalenie kontaktów z bratankiem

Czy wujek (stryj) może się ubiegać o sądowe uregulowanie jego kontaktów z bratankiem?


więcej

Czas trwania ubezwłasnowolnienia

Czy można orzec ubezwłasnowolnienie na określony czas, np. leczenia? Uchylenie lub zmiana ubezwłasnowolnienia.


więcej

Jak zmusić osobę chorą psychicznie do leczenia psychiatrycznego

Czy można doprowadzić do leczenia psychiatrycznego osoby zagrażającej bezpieczeństwu rodziny?


więcej

Ustalenie ojcostwa, alimenty, zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych i związanych z ojcostwem

Jak ubiegać się o alimenty na dziecko, co do którego ojcostwo nie zostało ustalone. Zasądzenie alimentów podczas ciąży.


więcej

Egzekucja alimentów z wynagrodzenia małżonka

Czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę małżonka dłużnika alimentacyjnego?


więcej

Przekształcenie prawa spółdzielczego lokatorskiego we własnościowe w czasie trwania małżeństwa. Spłata długów małżonka a podział majątku wspólnego

Przekształcenie prawa spółdzielczego lokatorskiego należącego do męża w spółdzielcze własnościowe w czasie trwania małżeństwa. Spłata długów męża a podział majątku wspólnego małżeńskiego.


więcej

Ubezwłasnowolnienie a obowiązek alimentacyjny

Czy osoba ubezwłasnowolniona ma nadal płacić alimenty na niepełnoletnie dziecko?


więcej

Moc prawna umów zawartych przez ubezwłasnowolnionego cześciowo

Czy umowy zawarte przez ubezwłasnowolnionego częściowo są ważne i wywołują skutki prawne?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10