Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Opłata od pozwu o uchylenie alimentów

Jak ustalić opłatę od pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka?


więcej

Czy ubezwłasnowolniony całkowicie dziedziczy? Czy można żądać zachowku od ubezwłasnowolnionego?

Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może dziedziczyć na podstawie testamentu? Czy ubezwłasnowolniony odpowiada za zachowek?


więcej

Wycofanie wniosku o ubezwłasnowolnienie. Koszty postępowania o ubezwłasnowolnienie

Czy można cofnąć wniosek o ubezwłasnowolnienie? Należność dla biegłego - zwolnienie z kosztów sądowych.


więcej

Jak sprawdzić czy ojczym mnie adoptował?

Gdzie znaleźć informacje odnośnie ewentualnej adopcji dziecka?


więcej

Moment zapłaty alimentów - data polecenia przelewu czy data wpływu na konto

W którym momencie dłużnik alimentacyjny spełnia świadczenie - kiedy zleca bankowi przelew czy kiedy pieniądze dotrą na konto uprawnionego do alimentów.


więcej

Egzekucja alimentów - czy można żądać płacenia alimentów bezpośrdnio do rąk pełnoletniego dziecka?

Czy można zmusić komornika i pełnoletnie dziecko, aby alimenty były płacone bez pośrednictwa komornika?


więcej

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego a klauzula wykonalności

Czy jeżeli sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia o alimenty to trzeba składać wniosek o nadanie postanowieniu klauzuli wykonalności czy też sąd nada tą klauzulę z urzędu?


więcej

Sądowe ustalenie kontaktów z bratankiem

Czy wujek (stryj) może się ubiegać o sądowe uregulowanie jego kontaktów z bratankiem?


więcej

Czas trwania ubezwłasnowolnienia

Czy można orzec ubezwłasnowolnienie na określony czas, np. leczenia? Uchylenie lub zmiana ubezwłasnowolnienia.


więcej

Jak zmusić osobę chorą psychicznie do leczenia psychiatrycznego

Czy można doprowadzić do leczenia psychiatrycznego osoby zagrażającej bezpieczeństwu rodziny?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10