Nasze porady

Opodatkowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej

Czy otrzymując wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad ubezwłasnowolnionym całkowicie trzeba obliczyć i odprowadzić podatek dochodowy (PIT)?


więcej

Ponoszenie opłaty za pobyt małżonka w DPS a separacja

Czy orzeczenie separacji ma wpływ na obowiązek partycypowania w kosztach pobytu małżonka w domu pomocy społecznej?


więcej

Zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka zamieszkującego za granicą

Czy zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka mieszkającego za granicą (poza Polską) zawsze wiąże się z koniecznością stawienia się w sądzie w Polsce. Czy jest możliwość przeprowadzenia sprawy zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu dziecka bez przyjazdu do Polski?


więcej

Czy osoba ubezwłasnowolniona może głosować?

Czy osoba ubezwłasnowolniona posiada prawo wybierania i bycia wybieranym?


więcej

Odłogowanie gruntów rolnych a dochód w pomocy społecznej i wysokość zasiłku stałego

Czy jeżeli gospodarstwo rolne nie jest uprawiane to dochód z niego jest uwzględniany przy ubieganiu się o pomoc społeczną?


więcej

Czy kurator osoby niepełnosprawnej może reprezntować osobę niepełnosprawną w sądzie?

Uprawnienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej - reprezentacja w sądzie cywilnym.


więcej

Czy komornik może zająć ogródek działkowy?

Czy ogródek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym może zostać zajęty przez komornika w toku egzekucji?


więcej

Specjalny zasiłek opiekuńczy a świadczenie wychowawcze (500+)

Czy świadczenia opiekuńcze brane są pod uwagę przy ustalaniu dochodu od którego zależy uprawnienie do świadczenia 500+.


więcej

Zawarcie związku małżeńskiego (cywilnego i kościelnego) przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie

Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może wziąć ślub cywilny i kościelny?


więcej

Dodatek do urlopu wychowawczego przy większej liczbie dzieci

Czy osobie, która na urlopie wychowawczym zajmuje się kilkoma dziećmi należy się kilka dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10