Nasze porady

Prawo podatkowe

Zbycie udziału w gruncie a podatek dochodowy

Czy należy zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomości rolnej, która stała się drogą?


więcej

Czy zapłacę podatek od zachowku?

Czy otrzymanie przez uprawnionego zachowku wiąże się z koniecznością zapłaty podatku? Czy jest to podatek od spadków i darowizn czy też podatek dochodowy od osób fizycznych?


więcej

Jeden kredytobiorca a dwóch współwłaścicieli. Podatek od darowizny/pożyczki

Czy powstaje obowiązek podatkowy w sytuacji kiedy dwie osoby kupują mieszkanie, ale pieniądze na zakup pochodzą z kredytu zaciągniętego przez jedną z tych osób?


więcej

Prawomocność orzeczenia. Możliwość skorzystania z ulgi w podatku od spadku

Kiedy orzeczenie sądu II instancji staje się prawomocne? Ulga w podatku od spadku po osobie zmarłej w 2006 r.


więcej

Użyczenie mieszkania a podatek dochodowy

Czy osoba użyczająca lokal mieszkalny ma obowiązek płacić podatek dochodowy?


więcej

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

Czy kiedy między końcem roku, w którym nastąpiło nabycie mieszkania a jego sprzedażą upłynęło 5 lat należy płacić podatek dochodowy?


więcej

Wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą a podatki

Czy zakup mieszkania komunalnego z 90% bonifikatą wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego lub od czynności cywilnoprawnych?


więcej

Umowa pożyczki pomiędzy rodzeństwem - zwolnienie z podatku

Chcę pożyczyć od mojej siostry znaczną kwotę pieniędzy. Czy będę musiał płacić podatek, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?


więcej

Darowizna pieniędzy - podatek od spadków i darowizn

Czy darowizna pieniędzy musi być w formie notarialnej. Jaki jest podatek od darowanych pieniędzy?


więcej

Podatek dochodowy - zbycie udziału w nieruchomości, a koszty odpłatnego zbycia

Czy zbywając udział w nieruchomości można uwzględnić jako koszty odpłatnego zbycia wszystkie nakłady na nieruchomość czy też te nakłady odpowiednio do wielkości zbywanego udziału w nieruchomości?


więcej
1  |  2  |  3  |  4