Nasze porady

Prawo pracy

Ponowne zatrudnienie przez tego samego pracodawcę a prawo do odprawy

Czy jeżeli pracownik dostał odprawę ze względu na zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy a pracodawca ten ponownie go zatrudnia to otrzyma on odprawę po raz drugi w przypadku jego zwolnienia?


więcej

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na 1/2 etatu

Czy osoba niepełnosprawna ze stopniem umiarkowanym zatrudniona na 1/2 etatu powinna pracować 3,5 godz. dziennie i 17,5 godz. tygodniowo?


więcej

Podjęcie pierwszej pracy a wymiar urlopu wypoczynkowego

Pierwsza praca - ile urlopu przysługuje pracownikowi po przepracowaniu trzech miesięcy?


więcej

Czy osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym może pracować?

Czy uzyskanie znacznego stopnia niepełnosprawności jest równoznaczne z zakazem podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę?


więcej

Świadczenie przedemerytalne a okres ochronny

Art. 39 Kodeksu pracy mówi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę jeżeli pracownik osiągnął wiek uprawniający do świadczenia przedemerytalnego?


więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony - dzień rozwiązania umowy

Dlaczego pracodawca twierdzi, że umowa o pracę rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem ulegnie rozwiązaniu po 19 dniach od jej wypowiedzenia?


więcej

Minimalne wynagrodzenie a wynagrodzenie zasadnicze. Uprawnienia prezesa spółdzielni

Czy wynagrodzenie zasadnicze powinno odpowiadać kwocie minimalnego wynagrodzenia? Jakie są uprawnienia prezesa spółdzielni w zakresie zawierania umów o pracę?


więcej

Zmiana miejsca zamieszkania a rozwiązanie umowy o pracę

Czy zmiana miejsca zamieszkania i zameldowania może być podstawą do zwolnienia z pracy?


więcej

Zajęcie wynagrodzenia za pracę wpływającego na konto bankowe

Czy komornik ma prawo zająć wynagrodzenie jakie wpływa (już po potrąceniu dokonanym przez pracodawcę) na konto bankowe?


więcej

Mobbing w pracy

Czy można mówić o mobbingu w miejscu pracy?


więcej
1  |  2  |  3  |  4